Bài báo tạp chí-hội nghị

CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017
16/07/2019 03:56 368
STT Tên báo cáo khoa học Tên tác giả/ nhóm tác giả Tên kỷ yếu hội nghị, hội thảo
I. Công bố quốc tế
1 The performance of caching strategies in content centric networking Le Phong Du, Tuan-Anh Le, Nguyen Duc Thai, Phong Luu Vo 2017 International Conference on Information Networking (ICOIN)
2 LCD-Based on Probability in Content Centric Networking Dang Tran Phuong, Tuan-Anh Le, Le Phong Du, Tuyet Anh Thi Nguyen, Phuong Luu Vo International Conference on Context-Aware Systems and Applications
3 A QoE-based caching algorithm for HTTP adaptive streaming contents in radio access networks L. Vo, L. Van Nguyen, T. A. Le and D. N. M. Dang 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)
4 Multivariate Cube for Representing Multivariable Data in Visual Analytics Hong Thi Nguyen, Anh Van Thi Tran, Tuyet Anh Thi Nguyen, Luc Tan Vo, and Phuoc Vinh Tran International Conference on Context-Aware Systems and Applications
5 A Load Balancing Game Approach for VM Provision Cloud Computing Based on Ant Colony Optimization Bui, Khiet Thanh, Tran Vu Pham, and Hung Cong Tran International Conference on Context-Aware Systems and Applications
6 Enhanced human Activity Recognition on Smartphone by Using Linear Discriminati on Analysis Recursive Feature Elimination Algorithm  Nguyễn Tấn Lộc International Conference on Context-Aware Systems and Applications
II. Công bố cấp quốc gia
1 So sánh các chính sách lưu trữ dữ liệu trong mạng hướng nội dung Lê Phong Dũ, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đức Thái Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông
2 So sánh lưu trữ với chính sách thay thế nội dung trong mạng hướng nội dung Lê Phong Dũ, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đức Thái Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR’9)
3 Triển khai nhập môn ngành công nghệ thông tin tại trường Đại Học Thủ Dầu Một Nguyễn Thị Thủy, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Dương Thị Kim Chi Đúc kết triển khai cho các ngành kỹ thuật và phi kỹ thuật giai đoạn 2010-2016
4 Xây dựng giờ học phát huy tính chủ động của sinh viên cho học phần Khai phá dữ liệu Ngô Hồng Minh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy theo hướng CDIO
5 Nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên nhằm đáp ứng công tác triển khai giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO Nguyễn Ngọc Mai, Võ Thị Hồng Thắm Đúc kết triển khai cho các ngành kỹ thuật và phi kỹ thuật giai đoạn 2010-2016
6 Ứng dụng mô hình Card trong thiết kế hoạt động dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra về thái độ cho khối ngành kỹ thuật công nghệ Võ Thị Hồng Thắm, Phan Nguyễn Quỳnh Anh Đúc kết triển khai cho các ngành kỹ thuật và phi kỹ thuật giai đoạn 2010-2016
7 Kết quả triển khai tập huấn giảng viên theo đề xướng CDIO tại trường Đại Học Thủ Dầu Một Nguyễn Ngọc Mai, Võ Thị Hồng Thắm Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy theo hướng CDIO
III. Công bố cấp trường
1 Báo cáo sơ kết công tác chuẩn bị kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin theo AUN-QA tại Khoa Công nghệ thông tin – Điện – Điện tử Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thủy Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA
2 Xây dựng chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng AUN-QA Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thủy Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA
3 Một số công cụ hỗ trợ thiết kế đánh giá người học tại lớp học Võ Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Ánh Tuyết Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA
4 Mô hình hỗ trợ học tập mở - OpenLab cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin trường Đại Học Thủ Dầu Một Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Tấn Lộc, Huỳnh Nguyễn Thánh Luân, Trần Văn Tài Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA
5 Một số công cụ hỗ trợ thiết kế đánh giá người học tại lớp học Võ Thị Hồng Thắm Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA
6 Công nghệ tạo mẫu nhanh và ứng dụng thực tế Huỳnh Nguyễn Thành Luân Ngày hội khoa học dành cho cán bộ, giảng viên trẻ, học viên cao học lần 1 năm 2017
7 Những phương pháp trong nghiên cứu khoa học Nguyễn Xuân Dũng Ngày hội khoa học dành cho cán bộ, giảng viên trẻ, học viên cao học lần 1 năm 2017
8 Doanh nghiệp, Cựu sinh viên những nhân tố quan trọng trong đảm bảo chất lượng đào tạo Dương Thị Kim Chi, Nguyễn Thế Bảo Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA
9 Thiết kế các dạng Rubric đánh giá kết quả học tập Nguyễn Thị Thủy,Trần Văn Hữu, Đặng Phạm Hữu Thảo, Bùi Thanh Khiết Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA
10 Xây dựng đề cương chi tiết học phần Khai phá dữ liệu theo tiêu chuẩn AUN-QA cho ngành Hệ thống thông tin ở trường Đại học Thủ Dầu Một Ngô Hồng Minh Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo AUN-QA
11 Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng mạng điện thoại di động Vinaphone Nguyễn Văn Tùng, Trương Thị Nga, Ngô Thị Ngọc Dịu Ngày hội khoa học dành cho cán bộ, giảng viên trẻ, học viên cao học lần 1 năm 2017
IV. Công bố cấp khoa
1 Xác định Data in cho thanh ghi dịch Ngô Sỹ Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
2 Đa dạng hóa dữ liệu vào trong thiết kế mạch ghi dịch dùng IC 74164 Ngô Sỹ Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần VI
3 Một số kỹ thuật gom cụm trên luồng dữ liệu Võ Thị Hồng Thắm Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
4 Năm biện pháp sư phạm hiệu quả trong dạy học của ngành công nghệ thông tin Huỳnh Nguyễn Thành Luân Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
5 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của xã hội Huỳnh Nguyễn Thành Luân Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần VI
6 Về tính giải được của bài toán sk đối với ngôn ngữ chính qui và ngôn ngữ  Nguyễn Xuân Dũng Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
7 Thành phố thông minh trên nền tảng IoT Vũ Văn Nam Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
8 Áp dụng mô hình hồi quy đa biến cho việc khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đào tạo các học phần có liên quan Dương Thị Kim Chi Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
9 Giải thuật C-Means với mô hình Mapreduce cho việc phân cụm dữ liệu lớn Võ Quốc Lương Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
10 Giả lập hệ thống IoT trên phần mềm Packet Tracer Võ Quốc Lương Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần VI
11 Một số giao thức định tuyến mạng VANET trong ITS Võ Quốc Lương Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần VI
12 Rút trích tóm tắt văn bản bằng kỹ thuật voting Nguyễn Thị Thủy Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
13 Truy vấn trên cơ sở dữ liệu phân tán sử dụng tác tử di động Nguyễn Thị Thủy Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần VI
14 Phân loại thư rác với phương pháp Naïve Bayes Nguyễn Thị Thủy Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần VI
15 Giải pháp quản lý giao thông tổng thể trên nền bản đồ số Trần Bá Minh Sơn Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
16 Khảo sát về các ứng dụng của thuật toán PSO trong quá trình khai phá luật kết hợp Ngô Hồng Minh Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
17 Phát huy tính chủ động của sinh viên trong giờ học Tư duy biện luận ứng dụng Ngô Hồng Minh Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần VI
18 Thuật toán khai thác tập mục lợi ích cao đóng hiệu quả. Trần Văn Hữu Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
19 Phân nhóm dữ liệu văn bản sử dụng thuật toán PSO Trần Văn Hữu Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
20 Giới thiệu và so sánh một số công nghệ khai thác năng lượng mặt trời  Phạm Quang Minh Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
21 Sự cố mất điện trên diện rộng và các giải pháp của ngành điện Trần Văn Thành Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
22 Sử dụng lập trình tính toán nâng cao chất lượng đào tạo trong giảng dạy môn học lưới điện Trần Văn Thành Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
23 Điều khiển tối đa công suất ngõ ra hệ thống quang điện mặt trời Phạm Hồng Thanh Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần V
24 Giải mã và hiện thị ở đồng hồ đeo tay LCD Nguyễn Văn Sơn Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần VI
25 Các phương pháp pinpointing định vị lỗi cáp ngầm điện lực Nguyễn Văn Sơn Một số ứng dụng của công nghệ thông tin, điện - điện tử và năng lượng tái tạo lần VI
V. Tạp chí khoa học
1 Thiết kế thi công thiết bị thực hành điện tử số Đỗ Đắc Thiểm, Ngô Sỹ Đại học Thủ Dầu Một
2 Định vị lỗi cáp ngầm điện lực bằng phương pháp máy phát âm tần và cây dò từ trường Nguyễn Văn Sơn Đại học Thủ Dầu Một