Bài báo tạp chí-hội nghị

CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018
16/07/2019 04:10 368
STT Tên báo cáo khoa học Tên tác giả/ nhóm tác giả Tên kỷ yếu hội nghị, hội thảo
I. Công bố quốc tế
1 Approaching AUN-QA Through Adopting CDIO Initiative and Different Teaching Models at Thu Dau Mot University, Viet Nam Le Tuan Anh AUN-QA International Conference 2018
2 “Experiences on Enhancing Faculty Teaching Competencies at Thu Dau Mot University” Le Tuan Anh CDIO REGIONAL MEETING - ASIA-PACIFIC 2018
3 Multivariate cube integrated retinal variable to visually represent multivariable data H.T. Nguyen, A.V.T. Tran, T.A.T. Nguyen, L.T. Vo, and P.V. Tran EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications 
4 Jamming Signal and Primary Interference in Spectrum Sharing Environmen: PerformanceAnalysis Khuong Ho-Van, Thiem Do-Dac, Ngoc Pham-Thi-Dan, Phong Nguyen – Huu, Tuan Nguyen-Thanh, Pham Ngoc Son, Son Vo-Que, Lien Pham Hong 2017 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science
5 Security Performance Analysis of Underlay Cognitive Radio Systems under Interference from Primary Network and Channel Information Inaccuracy Khuong Ho-Van, Thiem Do-Dac, Ngoc Pham-Thi-Dan, Tuan Nguyen-Thanh, Son Pham-Ngoc, Son Vo-Que 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communication
6 On Information Securing Capability of Cognitive Radio Networks Under Primary Interference and Artificial Noise Khuong Ho-Van, Trong Nguyen-Duc, An Vuong-Binh, Thiem Do-Dac, Trung Nguyen-Huu and Lien Pham-Hong International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017)
7 Developing a graph-based system for storing, exploiting and visualizing text stream Tham VoThi Hong, Phuc Do ICMLSC 2018, February 2 4, 2018
8 A Facial-expression Monitoring System to Recognize Student's Engagement in the Classroom Bùi Thanh Hùng The Vietnam Conference on Artificial Intelligence for Life (AI4Life-2018)
9 A Comparison of Computation Offloading Schemes in Multi-Access Edge Computing Luan N.T. Huynh, Pham Xuan Qui, Tri D.T. Nguyen, EuiNam Huh KCC Conference, 2018
10 Screen Content Classification based on Edge Detection and Color Refinement Pham Xuan Qui, Tien-Dung Nguyen, Luan N.T. Huynh, Eui-Nam Huh KCC Conference, 2018
11 The Impact of an RSU in Broadcast Safety Application on MAC Protocol in VANETs VanDung Nguyen, Tran Trong Khanh, Luan N.T. Huynh,    Pham Van Nam, Eui-Nam Huh KCC Conference, 2018
12 Visualizing Space-Time Map for Bus Hong Thi Nguyen, Diu Ngoc Thi Ngo, Tha Thi Bui, Cam Ngoc Thi Huynh, and Phuoc Vinh Tran 6th International Conference, ICCASA 2017
III. Công bố cấp quốc gia
1 Lưu trữ dữ liệu trong mạng hướng nội dung dựa trên dữ liệu phổ biến Lê Phong Dũ, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đức Thái Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR)
2 Mô hình cấp phát tài nguyên công bằng trên điện toán đám mây dựa trên lý thuyết trò chơi Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Thị Nguyệt Quế, Hồ Đắc Hưng, Phạm Trần Vũ, Trần Công Hùng Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017 (FAIR) – ISBN 978-604-913-614-6.
3 Một mô hình học tăng cường cho vấn đề autoscaling tài nguyên trong điện toán đám mây dựa trên Fuzzy Q-learning Nguyễn Khắc Chiến, Bùi Thanh Khiết, Hồ Đắc Hưng, Nguyễn Hồng Sơn, Hồ Đắc Lộc Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017 (FAIR) – ISBN 978-604-913-614-6.
4 Nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một thông qua chiến lược đào tạo bồi dưỡng thường xuyên tại trường Nguyễn Văn Hiệp, Andrew Marchand, Lương Thị Hồng Gấm, Nguyễn Đức Lộc, Võ Thị Hồng Thắm, Phan Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Tấn Lộc, Lê Tuấn Anh Tổng kết đề án CDIO: Giai đoạn 2010-2017
5 Mô hình dự đoán gen tương quan với hệ thống vật chủ dùng trong tái tổ hợp Dương Thị Kim Chi, Trần Văn Lăng Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017 (FAIR) – ISBN 978-604-913-614-6.
6 Thực trạng áp dụng mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện tại tỉnh Bình Dương Vũ Thị Cúc, Phan Nhân Trung Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
III. Công bố cấp trường
1 Tạo bài giảng E-learning từ các công cụ hỗ trợ Võ Quốc Lương, Nguyễn Thị Thủy Giảng dạy hòa hợp tích cực các môn lý luận chính trị tại trường Đại học Thủ Dầu Một
2 Phân tích cảm xúc bằng phương pháp học sâu Bùi Thanh Hùng Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
3 Classification of Vietnamese Documents Using Support Vector Bùi Thanh Hùng Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
4 Using Logical Structure of a Legal Sentence for Tree-Based Statistical Machine Translation Bùi Thanh Hùng Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 1 năm 2017
5 Hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh Nguyễn Bá Thành Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
6 Vấn đề bù công suất phản kháng đối với hệ thống điện mặt trời nối lưới Phạm Hồng Thanh Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
7 Thiết kế bộ biến đổi DC/DC tối ưu công suất cho hệ thống pin mặt trời công suất nhỏ (≤ 500W) Nguyễn Chí Cường, Phạm Hồng Thanh Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
8 Hệ thống cung cấp thông tin đầu tư tại Việt Nam Trần Bá Minh Sơn Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
9 Thanh Toán Điện Tử Trong Thời Đại Công Nghiệp 4.0 Những Cơ Hội Và Thách Thức Nguyễn Đình Thọ Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
10 Công Nghệ Điện Toán Đám Mây Những Lợi Ích Và Thách Thức Về Vấn Đề An Toàn Bảo Mật Nguyễn Đình Thọ Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
11 Khai thác ứng dụng Moodle và Chat trên điện thoại di động trong quá trình dạy và học cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một Nguyễn Đình Thọ, Bùi Sỹ Vương Giảng dạy hòa hợp tích cực các môn lý luận chính trị tại trường Đại học Thủ Dầu Một
12 Tiết Kiệm Năng Lượng Trong Mạng Cảm Biến Không Dây Với Giao Thức Định Tuyến SPIN-I Võ Quốc Lương Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
13 Triển Khai Công Nghệ 5G Kết Hợp IPv6 nhằm tăng hiệu suất mạng Võ Quốc Lương Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
14 Xây dựng mô hình giờ học trực quan với nội dung về các thuật toán sắp xếp Ngô Hồng Minh Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
15 Khảo sát về các thuật toán khai phá tập phổ biến đóng Ngô Hồng Minh Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
16 Tìm hiểu mô hình ngữ nghĩa cấu trúc sâu để tìm kiếm dữ liệu WEB Trần Văn Hữu Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
17 Khai thác các mối kết hợp chủ yếu: Một cách tiếp cận phân lớp hiệu quả Trần Cẩm Tú Ngày hội giảng viên trẻ và học viên cao học lần 2 năm 2018
IV. Công bố cấp khoa
1 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên ở khoa Kỹ thuật Công nghệ Nguyễn Thị Thủy Hội thảo cấp khoa – Khoa Sư phạm
2 Tìm hiểu kỹ thuật bầu chọn để tóm tắt văn bản Tiếng Việt Nguyễn Thị Thủy Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
3 Sự tương hợp giữa chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học và đánh giá sinh viên trong đề cương chi tiết học phần Nguyễn Thị Thủy Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
4 Khảo sát và đánh giá việc ứng dụng các thuật toán phân cụm trong khai phá dữ liệu Nguyễn Thị Thủy Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
5 Rèn luyện và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành công nghệ thông tin Nguyễn Thị Thủy Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
6 Tích hợp chương trình đào tạo Cisco vào một số học phần Võ Quốc Lương, Nguyễn Thị Thủy Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
7 2D Displacement Estimation For Walking Using A Simple Pendulum Model Đỗ Trí Nhựt Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
8 Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu về học máy Bùi Thanh Hùng Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
9 Các phương pháp pinpointing định vị lỗi cáp ngầm điện lực Nguyễn Văn Sơn Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
10 Tự động hóa trong lập trình thiết kế bảng LED quảng cáo Nguyễn Văn Sơn Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
11 Các giải pháp tiết kiệm cho động cơ điện Nguyễn Bá Thành Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
12 Hệ thống dự phòng hiện nay với khả năng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện Trần Văn Thành Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
13 Nâng cao chất lượng giảng dạy trong kỹ thuật khi sử dụng lập trình tính toán Trần Văn Thành Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
14 Vietnamese Speech Synthesis with Novel Pairing Phrase Method built in Embedded Systems Nguyễn Hữu Phi Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
15 Đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) dựa trên SLA trong môi trường điện toán đám mây Nguyễn Đình Thọ Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
16 Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong giáo dục đại học: Những thuận lợi và thách thức Nguyễn Đình Thọ Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
17 Liên bang các đám mây trong môi trường điện toán đám mây: Xu hướng mới trong tối ưu hiệu năng sử dụng và cho thuê dịch vụ Nguyễn Đình Thọ Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
18 Giải Thuật Đệ Qui Có Nhớ và Ứng Dụng Vũ Văn Nam Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
19 Tìm Hiểu Cấu Trúc Dữ Liệu “Cây Tứ Phân”  Vũ Văn Nam Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
20 Giải thuật Bresenham và một số ứng dụng Vũ Văn Nam Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
21 Một số bài toán tin có giải thuật đối xứng Vũ Văn Nam Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
22 Áp dụng Dayly Feedback & các công cụ đánh giá của hệ thống E-learning để nâng cao chất lượng dạy và học  Đặng Phạm Hữu Thảo Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
23 Ứng dụng thuật toán compact bittable (CBT-FI) dự đoán tài liệu tham khảo Ngô Hồng Minh Ứng dụng kỹ thuật – công nghệ vào thành phố thông minh
V. Tạp chí khoa học
1 Giải pháp tìm kiếm ngữ nghĩa cho  văn bản khoa học máy tính Tiếng Việt Nguyễn Hữu Vĩnh Tạp chí Đà Lạt
2 Forward Delay-based Packet Scheduling Algorithm for Multipath TCP Tuan Anh Le, Loc, X. Bui Springer Mobile Networks and Applications, 
3 Slicing the Edge: Resource Allocation for RAN Network Slicing Phuong Luu Vo, Minh N. H. Nguyen, Tuan Anh Le, Nguyen H. Tran IEEE Wireless Communications Letters,  Bimonthly ISSN: 2162-2337
4 Impact of Primary Interference on Secrecy Performance of Physical Layer Security in Cognitive Radio Networks Khuong Ho-Van, Thiem Do-Dac Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018
5 Reliability Security Trade-off Analysis of Cognitive Radio Networks with Jamming and Licensed Interference Khuong Ho-Van, Thiem Do-Dac Hindawi Wireless Communications and Mobile Computing
6 Analysis of Security Performance of Relay Selection in Underlay Cognitive Networks Khuong Ho-Van, Thiem Do-Dac IET Communications The Institution of Engineering and Technology 2017
7 Joint Effect of Artificial Noise and Primary Interference on Security Performance of Cognitive Radio Khuong Ho-Van, Thiem Do-Dac Springer Science+Business Media, LLC 2017
8 Performance analysis of jamming technique in energy harvesting cognitive radio networks Khuong Ho-Van, Thiem Do-Dac Telecommunication Systems Modelling, Analysis, Design and Management ISSN 1018-4864
9 Applications of (SPARSE)-PCA and LAPLACIAN EIGENMAPS to Biological Network Inference Problem using Gene Expression Data Loc Hoang Tran and Linh Hoang Tran Int. J. Advance Soft Computer ISBN 2074-8523
10 Trích xuất thông tin trên cơ sở phân tích cảm xúc Nguyễn Tấn Lộc Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
11 Giải pháp tăng biên độ điện áp xoay chiều không dùng biến áp Nguyễn Văn Sơn Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một