Bài báo tạp chí-hội nghị

Hội thảo “Hệ thống thông tin và Nâng cao chất lượng giảng dạy”
14/02/2017 20:05 368

Ở phiên toàn thể, PGS.TS Trần Vĩnh Phước đã trình bày đề tài Trực quan hoá - thách thức khoa học hiện nay. Tiếp đó, các thành viên tham gia được phân chia thành 02 tiểu ban để trao đổi sâu về 02 chuyên đề Hệ thống thông tin và Nâng cao chất lượng giảng dạy. Ở tiểu ban 1, các thành viên lần lượt nghe trình bày 5 tham luận với các đề tài thú vị như: An Adaptive Notch Filter using LMS Algorithm with Variable Step-sizes for EEG Signals  (TS Hoàng Mạnh Hà), Nhận dạng hoạt động con người dựa trên nền tảng điện thoại Smartphone (ThS Nguyễn Tấn Lộc), Các tập hợp trong đồ thị và ứng dụng trong lý thuyết trò chơi (ThS Vũ Văn Nam), Một số thuật toán phân cụm dữ liệu phân hoạch trong khai phá dữ liệu (ThS. Dương Thị Kim Chi), Mô hình qui hoạch tuyến tính cho bài toán đường đi ngắn nhất (ThS.Bùi Thanh Khiết).
 
Khoa CNTT cũng là khoa tiên phong trong hướng đào tạo tiếp cận CDIO, trong đó, phương pháp giảng dạy là một trong những lĩnh vực  được khoa tập trung đầy mạnh trong thời gian qua. Tại hội thảo lần này, ở tiểu ban 2 Nâng cao chất lượng giảng dạy, đã có 5 tham luận được trình bày với các đề tài tập trung vừa thể hiện được phương pháp vừa ứng dụng hiệu quả phương pháp đó vào lĩnh vực công nghệ thông tin. Cụ thể các đề tài như sau: Một số giải pháp nâng cao chất lượng  học phần kỹ thuật lập trình (ThS.Ngô Hồng Minh); Khảo sát, đánh giá tình hình giảng dạy các học phần của khoa công nghệ thông tin (ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết); Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Thủ Dầu Một (ThS.Võ Quốc Lương – ThS.Võ Thị Hồng Thắm); Áp dụng cho và nhận phản hồi tích cực trong dạy và học kỹ năng thuyết trình (ThS. Võ Thị Hồng Thắm);Những thuận lợi và khó khăn khi giảng dạy nhập môn ngành CNTT theo đề xướng CDIO (ThS.Nguyễn Thị Thủy).
 
Được biết, khoa CNTT thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi học thuật, các buổi tập huấn phương pháp, cũng như mạnh dạn yêu cầu giảng viên áp dụng mô hình mới trong giảng dạy. Trong tháng 11/2016,  khoa Công nghệ thông tin sẽ tập trung toàn lực cùng Trường đăng cai tổ chức hội thảo khoa học quốc tế  ICCASA 2016 (International Conference on Context-Aware and Application).

 

Hồng Thắm