Bài báo tạp chí-hội nghị

THÔNG BÁO SỐ 01 Về việc tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XVIII năm 2014 tại Quảng Ninh
14/02/2017 19:50 368

I. MỤC ĐÍCH

Hội thảo có chủ đề: “Chính quyền điện tử: Hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư”.

1. Hợp tác phát triển giữa các tỉnh/thành trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông nhằm xây dựng mô hình Chính quyền điện tử hoàn thiện góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2. Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, giới thiệu về hoạt động và năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT-TT đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Hội thảo là thời cơ để tỉnh Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm triển khai Chính quyền điện tử và giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của tỉnh đến tất cả các tỉnh/thành trong cả nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh mạnh về CNTT-TT.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 28-30/8/2014.

1.1. Ngày trước Hội thảo (28/8/2014)

- Tổ chức đón đoàn đại biểu đến tỉnh Quảng Ninh.

- Tổ chức khai mạc triển lãm các sản phẩm Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức tham quan một số cơ quan, đơn vị có mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả nổi bật trong hoạt động quản lý và sản xuất.

- Tổ chức tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Ngày Hội thảo chính (29/8/2014)

 Buổi sáng: Tổ chức phiên toàn thể tại Hội trường chính

- Chương trình khai mạc Hội thảo.

- Tổ chức báo cáo tham luận chuyên đề chính.

- Tặng máy tính cho một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Buổi chiều: Tổ chức báo cáo tham luận 02 chuyên ban tại Hội trường chính và Hội trường phụ

- Tại Hội trường chính:

  + Báo cáo các mô hình, thực trạng, chính sách ứng dụng và phát triển CNTT-TT;

+ Công bố Báo cáo Việt Nam ICT- Index 2014 và trao cờ đăng cai tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT lần XIX năm 2015 cho đại diện tỉnh đăng cai;

+ Đánh giá kết quả Hội thảo, Triển lãm và trao quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia triển lãm và tài trợ Hội thảo;

+ Phát biểu Bế mạc Hội thảo.

- Tại Hội trường phụ:

  + Báo cáo các giải pháp ứng dụng CNTT-TT của Tổ chức, Doanh nghiệp.

1.3. Ngày thứ ba (30/8/2014)

Tổ chức Hội nghị bàn tròn trao đổi kinh nghiệm - cơ hội hợp tác giữa Hội tin học Việt Nam và các Hội Tin học các tỉnh/thành.

Tổ chức tham quan một số khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Ninh.

2. Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh.

III. NỘI DUNG HỘI THẢO

1. Chủ đề chính trong Hội thảo

1.1. Đối với cấp Trung ương:

- Hiện trạng và định hướng phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

- Cơ chế, chính sách, định hướng triển khai ứng dụng cấp quốc gia và phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT-TT phục vụ chính quyền điện tử.

- Ứng dụng CNTT-TT trong nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

- Thực trạng và xu hướng về an ninh, bảo mật. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin:

- Mô hình đầu tư phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT-TT theo phương thức PPP và xu thế cơ quan nhà nước thuê ngoài dịch vụ CNTT-TT. Phương thức “Lãnh đạo công – Quản trị tư”, “Đầu tư công – Quản lý tư” đối với các dự án, công trình thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

- Một số mô hình đô thị thông minh, giáo dục và y tế điện tử, giám sát giao thông, thanh toán và giao dịch điện tử.

1.2. Đối với cấp tỉnh/thành:

a. Các mô hình nổi bật trong tỉnh Quảng Ninh:

- Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh.

- Mô hình Trung tâm hành chính công.

- Mô hình mạng diện rộng cấp tỉnh.

- Mô hình kết cấu hạ tầng CNTT-TT các cấp.

- Mô hình Trung tâm Tích hợp dữ liệu.

- Phương pháp triển khai các hệ thống thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến.

b. Các mô hình nổi bật của các tỉnh/thành bạn:

- Mô hình ứng dụng quản lý từ tỉnh đến xã.

- Giải pháp chứng thực pháp lý văn bản, chữ ký số.

c. Giải pháp, công nghệ và phát triển nguồn lực CNTT-TT:

- Phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ việc xây dựng hạ tầng đồng bộ.

- Trực trạng triển khai đường truyền số liệu chuyên dùng cho cơ quan Đảng và Nhà nước.

- Phát triển nguồn lực CNTT-TT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử.

- An toàn, an ninh thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho ứng dụng công nghệ và phát triển công nghệ thông tin.

2. Các hoạt động song song hội thảo:

a) Tổ chức triển lãm sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông:

- Nhân sự kiện được tổ chức tại Quảng Ninh, tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm CNTT-TT của các đơn vị trong và ngoài tỉnh và một số sản phẩm từ nguồn đề tài Khoa học Công nghệ, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh.

- Chủ đề triển lãm: Triển lãm sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông:

b) Tổ chức trao tặng máy tính:

Tặng máy tính cho một số trường học trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội tin học thành viên:

Tổ chức hội nghị nhằm nâng cao vai trò phối hợp và hợp tác các hoạt động xã hội nghề nghiệp về CNTT-TT; thảo luận các kế hoạch phối hợp hoạt động.