Bài báo tạp chí-hội nghị

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế IUKM 2018
20/09/2017 08:20 368

Hội nghị IUKM2018 gia hạn nộp bài đến ngày 30/9/2017. BTC hội nghị cũng đã đạt được thỏa thuận lựa chọn các bài có chất lượng tốt trong hội nghị vào một số đặc biệt của tạp chí  "Annals of Operations Research" (SCI Journal).

Chi tiết xem tại web: http://www.jaist.ac.jp/IUKM/IUKM2018/