Bài báo tạp chí-hội nghị

HỘI THẢO “MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG”
14/02/2017 19:58 368

Thực hiện sứ mệnh của Nhà trường, Khoa CNTT xác định Hội thảo luôn là một hoạt động không thể thiếu trong chuỗi các hoạt động của Khoa, Hội thảo là cơ hội để các giảng viên trong khoa có cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật, công bố những kết quả nghiên cứu khoa học, triển khai các ứng dụng CNTT và đưa ra những bài học thiết thực bổ sung cho quá trình giảng dạy và NCKH của cán bộ giảng viên. Trong năm học 2013 – 2014, Khoa đã tổ chức 5 lần Seminar với 25 báo cáo đã giúp các giảng viên nâng cao kiến thức chuyên môn, đồng thời tạo động lực NCKH trong quá trình giảng dạy. Hội thảo lần này đã nhận được 12 bài tham luận của các cán bộ giảng viên trong và ngoài khoa và 2 bài báo khách mời.

Hội thảo được chia làm 2 phiên, phiên toàn thể và phiên chuyên đề ở 2 tiểu ban. Phiên toàn thể gồm 2 bài báo cáo của ThS. Huỳnh Anh Tuấn với tham luận “Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, và tham luận “Wearales: New Trend Towars the Internet of Things” của TS. Bùi Xuân Lộc, giúp cho giảng viên có cơ hội giao lưu với các vị khách mời để cùng trao đổi những nội dung khoa học, bổ sung thêm kiến thức và rút ra những bài học kinh nghiệm. Phiên chuyên đề ở 2 tiểu ban, tiểu ban 1 với nội dung “ cơ sở dữ liệu và tri thức như xây dựng cây quyết định, tối ưu hóa phép kết trên data stream, các mô hình thuật toán dự báo, ứng dụng công nghệ OLAP trong khai thác trực quan, hệ phương trình tuyến tính…; tiểu ban 2 gồm các nội dung “mạng máy tính và điều khiển học (mạng, an ninh mạng, cloud computing, thuật toán dự báo vị trí trong mạng di động GSM, điều khiển tắc nghẽn mạng, automata…”.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS. Hoàng Trọng Quyền cho biết “Hội thảo tổ chức chu đáo, các đề tài đa dạng, chuyên sâu, mang tính ứng dụng cao. Hội thảo đã quy tụ được thành phần tham dự đông đảo với các đối tác ngoài trường gồm đại diện cơ quan ban ngành và các doanh nghiệp tham gia viết bài và báo cáo. Khoa cần tiếp tục phát huy tinh thần trên, tiếp tục triển khai công tác NCKH trong giảng viên, sinh viên trên cơ sở hợp tác với các doanh nghiệp, các đơn vị. Cần chú ý gắn nhiệm vụ NCKH của Khoa theo định hướng NCKH của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của tỉnh, tăng cường hợp tác, sử dụng lực lượng tin học của tỉnh, triển khai các đề tài phù hợp, hướng dẫn, khuyến khích sinh viên NCKH.

Hội thảo “Một số vấn đề trong công nghệ thông tin và truyền thông” đã đánh dấu sự gia tăng về số lượng và chất lượng các bài báo, những kết quả nghiên cứu và các ý kiến thảo luận đã giúp cho cán bộ giảng viên khoa CNTT triển khai và vận dụng trong quá trình giảng dạy và NCKH, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của khoa nói riêng và của Trường Đại học Thủ Dầu Một nói chung.

Nguyễn Thị Nga