Chương trình Hệ thống thông tin

Sinh viên Hệ thống thông tin bảo vệ Đồ án tốt nghiệp
15/11/2021 13:54 368

KHÓA D17
Chúc mừng các bạn ngành HTTTD17 đã bảo vệ thành công Đồ án tốt nghiệp.
Chúc mừng các bạn nhóm mình đã đạt kết quả tốt nhất (dù rằng số bạn thầy không cho bảo vệ cũng là nhiều nhất trong tất cả các nhóm vì chính bản thân các bạn đã không làm, không cố gắng hoàn thành như thầy đã định hướng, hướng dẫn bạn)
Dù nhiều bạn khi chọn thầy chưa đủ điều kiện ban đầu để làm luận văn ở những mảng mới về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Học máy, Học sâu. Xử lý ảnh, ...nhưng quá trình làm, dưới sự dẫn dắt của thầy đã giúp các bạn hoàn thiện mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hy vọng với việc làm việc nghiêm túc, khắt khe, và những kỷ niệm trong quá trình làm luận văn sẽ là hành trang kinh nghiệm để các bạn tiếp tục đạt được những thành công trên chặng đường sắp tới.

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Lp KBC18HT201

Chúc mừng các học viên lớp KBC18HT201 đã bảo vệ thành công hôm nay. Chương trình TTNT&HTTT - Viện KT-CN - Trường ĐH Thủ Dầu Một rất vinh dự khi được các anh chị học viên tin tưởng chọn lựa làm nơi học tập. Chúc các anh chị thành công.