Academic Competition

SV ĐH Thủ Dầu Một gặt hái nhiều giải ...

Admin | 2020-12-16 12:03:24

Từ đầu tháng 12/2020, sinh viên trườn...

See more

Đạt thành tích cao tại Olympic Tin họ...

Admin | 2020-12-16 11:31:41

Đạt thành tích cao tại Olympic Tin họ...

See more

Tham gia ICPC Miền Nam 20/10/2019

Admin | 2019-10-16 15:37:28

Tham gia ICPC Miền Nam 20/10/2019

See more

Tham gia ICPC Miền Bắc 13/10/2019

Admin | 2019-10-14 16:26:35

Đại học Thủ Dầu Một tham gia với 4 độ...

See more

Tham gia Vòng ICPC miền Trung

Admin | 2019-10-14 16:24:32

Vietnam Central Provincial Contest xi...

See more

ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI LẬP TRÌNH S...

Admin | 2019-10-14 16:20:54

Nhằm thúc đẩy phong trào học tập và t...

See more