Academic Competition

Kết quả kỳ thi OLP’16 và ACM/ICPC Asi...

Admin | 2017-02-14 20:23:36

3 giải Khuyến khích và 2 giải phụ là ...

See more

SV Đại học Thủ Dầu Một đạt giải cao n...

Admin | 2017-02-14 20:10:11

Trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố th...

See more

CUỘC THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN TRƯỜNG Đ...

Admin | 2017-02-14 19:57:09

Nhằm thúc đẩy phong trào học tập và t...

See more

SV Đại học Thủ Dầu Một đạt giải cao n...

Admin | 2017-02-14 20:10:11

Trong khuôn khổ Hội nghị Thành phố th...

See more

CUỘC THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN TRƯỜNG Đ...

Admin | 2017-02-14 19:57:09

Nhằm thúc đẩy phong trào học tập và t...

See more

Sinh viên Phạm Hữu Thành lớp D11HT01 ...

Admin | 2017-02-14 19:51:32

Sinh viên Phạm Hữu Thành lớp D11HT01 ...

See more