Academic Competition

Tham gia Vòng ICPC miền Trung
14/10/2019 16:24 368

Trường Đại học Thủ Dầu Một tham gia với 4 đội.

Vietnam Central Provincial Contest xin gửi tới huấn luyện viên và thí sinh lịch thi cụ thể như sau:
- Từ 13h30 đến 16h30 ngày 05/10/2019 (Thứ 7) sẽ tiến hành test hệ thống tại địa chỉ icpcvncentral.tk
- Từ 8h00 đến 13h00 ngày 06/10/2019 (Chủ Nhật) cuộc thi The ICPC 2019 - Vietnam Central Provincial Contest sẽ diễn ra tại địa chỉ icpcvncentral.tk
Lưu ý:
- Xem link hướng dẫn cách sử dụng hệ thống http://bit.ly/ACM2019Instructions
- Hệ thống có thể xem lại các bài làm đã nộp của team nên nhờ các huyến luyện viên nhắc sinh viên không chia sẻ password giữa các team để tránh tình trạng copy bài của nhau trong lúc thi.
- Hệ thống có chức năng kiểm tra các bài làm tương tự nên kết quả có thể thay đổi nếu phát hiện có việc chia sẻ bài cho nhau.
- Cho phép sử dụng các ngôn ngữ Pascal, C/C++, Java và Python 2.
- Nhờ các huấn luyện viên các trường Khu vực Miền Trung báo lại tên trường đầy đủ bằng tiếng Anh để ban tổ chức xếp giải cho chính xác sau cuộc thi.
- Đề nghị các coach mời các đội PTTH thi theo tên Trường mình email BTC danh sách nhóm các teams PTTH