Admissions

Tưng bừng Ngày hội tư vấn tuyển sinh ...

Admin | 2020-06-16 09:50:03

Sáng ngày 14/6/2020, hơn 3000 học sin...

See more

Xét tuyển ĐH chính quy năm 2020 (Bằng...

Admin | 2020-06-06 21:15:35

Xét tuyển ĐH chính quy năm 2020 (Bằng...

See more

Xét tuyển đại học chính quy 2020 - Ng...

Admin | 2020-06-06 21:11:44

Căn cứ những thay đổi trong kỳ thi tố...

See more

Mở lớp ôn tập, nhận hồ sơ và tổ chức ...

Admin | 2020-05-16 20:40:20

Mở lớp ôn tập, nhận hồ sơ và tổ chức ...

See more

Xét tuyển ĐH Chính quy năm 2020 (Phươ...

Admin | 2020-04-27 16:19:28

Xét tuyển ĐH Chính quy năm 2020 (Phươ...

See more

Điều chỉnh phương thức tuyển sinh đại...

Admin | 2020-04-25 16:43:20

Điều chỉnh phương thức tuyển sinh đại...

See more