Admissions

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỌC BẠ - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
29/03/2020 15:40 368

Thông báo xét học bạ tuyển sinh đại học chính quy năm 2020:

>> Link xem thông báo xét học bạ: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2829

>> Link xem hướng dẫn làm hồ sơ ĐKXT: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/2828