Chương trình Kỹ thuật phần mềm

Thông báo Tuyển sinh ngành Kỹ thuật phần mềm (Công nghệ thông tin) năm 2019
11/07/2019 02:22 368

THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Phần Mềm
Mã ngành: 7480103
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Cử nhân
Mã tổ hợp xét tuyển: 
     -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
     -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
     -Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
     -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)