Internship

[TMA Industry Internship] Recruiting Interns in February 2022 - Thu Dau Mot University, Institute of Engineering - Technology
03/01/2022 07:32 368

Thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 35 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 2/2022).

 

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 30/1/2022, hồ sơ bao gồm:

- CV tiếng Anh

- Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường

- Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)