News and events

Khoa Kỹ thuật công nghệ tổ chức Hội n...

Admin | 2020-05-30 22:23:43

Hội nghị Quốc tế RICE 2020 lần thứ 5...

See more

Hai gương mặt trẻ tiêu biểu dự Đại hộ...

Admin | 2020-05-30 21:14:56

Thầy Bùi Thanh Khiết – Phó Trưởng kho...

See more

Quyết định về việc đổi tên khoa Công ...

Admin | 2020-05-27 15:05:04

Ngày 18/8/2017 Khoa Công nghệ thông t...

See more

Phát triển chiếu sáng hiệu quả năng l...

Admin | 2020-05-26 12:04:49

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ...

See more

Lịch tiếp xúc SV và lịch trực Lãnh đạ...

Admin | 2020-05-18 10:00:54

Lịch tiếp xúc SV và lịch trực Lãnh đạ...

See more

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Admin | 2020-04-25 16:36:55

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

See more