News and events

Hơn 1000 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trú...

Admin | 2021-03-29 09:18:19

Sáng ngày 27/3/2021, trường ĐH Thủ Dầ...

See more

04 CTĐT giảng dạy bằng tiếng Anh...

Admin | 2021-03-13 15:15:57

04 CTĐT giảng dạy bằng tiếng Anh Năm...

See more

Khai báo lịch trình di chuyển của cá ...

Admin | 2021-01-31 23:32:44

Trường Đại học Thủ Dầu Một yêu cầu cá...

See more

SV nghỉ học sớm 01 tuần do dịch Covid...

Admin | 2021-01-31 23:30:31

Ngày 31/1/2021, trường ĐH Thủ Dầu Một...

See more

Hội thảo “Công bố quốc tế và ảnh hưởn...

Admin | 2021-01-29 21:12:20

Ngày 22/1/2021, trường ĐH Thủ Dầu Một...

See more

Hội thảo “Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã ...

Admin | 2021-01-29 21:09:27

Ngày 28/1/2021, trường Đại học Thủ Dầ...

See more