News and events

4 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm...

Admin | 2020-07-02 16:05:57

Trường Đại học Thủ Dầu Một chính thức...

See more

Hội nghị khoa học Quốc tế “Nghiên cứu...

Admin | 2020-06-06 21:07:52

Ngày 3/6/2020, trường Đại học Thủ Dầu...

See more

Khoa Kỹ thuật công nghệ tổ chức Hội n...

Admin | 2020-05-30 22:23:43

Hội nghị Quốc tế RICE 2020 lần thứ 5...

See more

Hai gương mặt trẻ tiêu biểu dự Đại hộ...

Admin | 2020-05-30 21:14:56

Thầy Bùi Thanh Khiết – Phó Trưởng kho...

See more

Quyết định về việc đổi tên khoa Công ...

Admin | 2020-05-27 15:05:04

Ngày 18/8/2017 Khoa Công nghệ thông t...

See more

Lịch tiếp xúc SV và lịch trực Lãnh đạ...

Admin | 2020-05-18 10:00:54

Lịch tiếp xúc SV và lịch trực Lãnh đạ...

See more