Phát triển chiếu sáng hiệu quả năng lượng và thông minh ở Việt Nam (DESL)

Phát triển chiếu sáng hiệu quả năng lượng và thông minh ở Việt Nam (DESL)
29/10/2021 22:44 368

Phát triển chiếu sáng hiệu quả năng lượng và thông minh ở Việt Nam (DESL)

 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được tiến bộ ấn tượng về tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân và phát triển xã hội. Cùng với sự phát triển đó, nhu cầu về tiêu thụ năng lượng cũng tăng nhanh. Từ năm 2015, Việt Nam đã chuyển từ một nước xuất khẩu năng lượng để trở thành nhà nhập khẩu năng lượng. Dự kiến, tỷ trọng nhập khẩu của tổng nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp tăng lên 37,5% vào năm 2025 và 58,5% vào năm 2035[nguồn], trong đó chiếu sáng đang tiêu thụ khoảng 35% tổng lượng điện quốc gia [nguồn].

Ảnh: Workshop nâng cao nhận thức về chiếu sáng hiệu quả năng lượng và tiết kiệm năng lượng tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Những cải tiến về hiệu quả năng lượng trong chiếu sáng có tiềm năng lớn để giảm nhu cầu về năng lượng, chi phí liên quan và khí thải nhà kính. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam tồn tại nhiều rào cản khác nhau trong việc triển khai chiếu sáng hiệu quả năng lượng cũng như nâng cao chất lượng chiếu sáng. Một số rào cản này có liên quan đến: mức độ nhận thức và thông tin về vai trò tiết kiệm năng lượng; thiếu nhân sự có trình độ và chuyên môn về chiếu sáng; thiếu kinh nghiệm trong thiết kế, thử nghiệm, kiểm soát chất lượng các sản phẩm và hệ thống chiếu sáng.

Để vượt qua những rào cản này và thúc đẩy giáo dục đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, công nghệ chiếu sáng thông minh ở Việt Nam, bốn trường đại học Việt Nam (Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Việt-Đức)  và hai trường đại học ở Myanmar (Đại học Công nghệ Mandalay và Đại học Công nghệ Yangon) hợp tác với ba trường đại học châu Âu (Đại học Aalto-Phần Lan, Đại học Công nghệ Eindhoven -Phần Lan, Univerza v Ljubl-Slovenia) triển khai dự án “Phát triển chương trình giảng dạy chiếu sáng hiệu quả năng lượng và thông minh – DESL”, gọi tắt là DESL.

DESL được đồng tài trợ bởi chương trình Erasmus + của Liên minh Châu Âu. Dự án được triển khai trong ba năm, bắt đầu vào tháng 11 năm 2019 và được điều phối bởi Đại học Aalto (Phần Lan). Mục tiêu dự án nhằm:

  • Cải thiện năng lực sư phạm, cơ sở hạ tầng giảng dạy, và phát triển nguồn nhân lực của các tổ chức đối tác.
  • Dự án cũng nhằm mục đích phổ biến và quảng bá kiến ​​thức về chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp, khu vực công và xã hội.

 

Các hoạt động chính của dự án là phát triển các khóa học về chiếu sáng tại các trường đại học, đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, thành lập và nâng cấp cơ sở thí nghiệm, hợp tác và kết nối giữa các trường đại học đối tác, các tổ chức công nghiệp và công cộng tại Việt Nam và Myanmar.

 

Cụ thể, vai trò của đại học Thủ Dầu Một và các trường đại học tại Việt Nam như sau:

  • Phát triển nhận thức về tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng: Đồng tổ chức các hoạt động của dự án như hội thảo khoa học, hội thảo nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng.
  • Phát triển nhân lực: Cử giảng viên tham dự các khóa huấn luyện về phương pháp phát triển và tổ chức giảng dạy môn học ở Phần Lan và Hà Lan. Xây dựng và cập nhật nội dung môn học liên quan về kỹ thuật chiếu sáng.
  • Phát triển cơ sở vật chất: Xây dựng phòng Lab chiếu sáng
  • Đào tạo sinh viên: Triển khai giảng dạy đến sinh viên
  • Duy trì hiệu quả dự án mang lại: Duy trì tổ chức giảng dạy, đánh giá và cải tiến sau khi dự án kết thúc.

Kết quả  kỳ vọng dự án sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững cho cộng đồng, thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng nói chung và chiếu sáng nói riêng.

DESL: Developing Energy Efficient and Smart Lighting Education in Vietnam & Myanmar (DESL)