Automation and Control Engineering Program

Automation and Control Engineering Program
11/04/2019 21:32 368

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

 28/02/2019 14:22   148

THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Mã ngành: 7520216
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư
Tổ hợp môn xét tuyển:
       -Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
       -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
       -Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)
       -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: