Công nghê thông tin

Công nghê thông tin
15/03/2020 17:31 368
1.Khái quát về ngành đào tạo
Công nghệ thông tin (CNTT) được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay. Ngành học trang bị cho người học kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực CNTT để nâng cao tay nghề nhằm phát triển khả năng xây dựng, cài đặt, bảo trì các hệ thống máy tính cũng như nghiên cứu và phát triển ứng dụng về phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, ... Ngoài ra người học cũng được trang bị kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính.
Triết lý giáo dục của chương trình : Learning by Design.
 
2.Chuẩn đầu ra cụ thể
Chương trình Công nghệ thông tin nhằm đào tạo những sinh viên có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở, chuyên ngành và chuyên sâu về CNTT. 
+ Về kiến thức
-Có khả năng áp dụng kiến thức toán, khoa học, cơ sở ngành, chuyên ngành CNTT.
-Có khả năng phân tích vấn đề của ngành CNTT để xác định các bài toán cần giải quyết, các yêu cầu cần đáp ứng làm nền tảng cho việc nêu ra các giải pháp phù hợp.
-Có khả năng thiết kế, phát triển, vận hành hệ thống CNTT phù hợp với yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp.
+ Về kỹ năng
-Có khả năng làm việc nhóm trong vai trò là thành viên hay người lãnh đạo một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu chung.
-Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng đa phương tiện với các đối tượng khác nhau.
-Vận dụng tư duy phản biện, tư duy kỹ thuật, tư duy hệ thống và kỹ năng giải quyết trong khi thực hiện công việc.
-Nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi trong lĩnh vực CNTT.
-Sử dụng thành thạo những kỹ thuật hiện đại và các công cụ cần thiết trong lĩnh vực CNTT.
+ Về thái độ
-Tôn trọng Luật pháp, thể hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư CNTT
-Thể hiện động cơ học tập suốt đời để phát triển bản thân và nghề nghiệp.
3.Cơ hội việc làm
-Các công ty, tập đoàn về công nghệ thông tin.  
- Các công ty sản xuất, lắp ráp, sửa chữa trang thiết bị phần mềm, phần cứng.
-Các công ty cung cấp giải pháp tích hợp.
-Các công ty cung cấp giải pháp về mạng và an ninh mạng.
-Bộ phận quản trị, bộ phận IT tại các công ty, kể cả công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ và các lĩnh vực khác như ngân hàng, y tế, giáo dục, giải trí…
-Trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng, học viên, trung tâm có đào tạo Công nghệ thông tin.
 
4.Thu nhập
Bộ TT&TT đã thống kê thu nhập bình quân của người lao động trong ngành CNTT, trong đó có lĩnh vực phần mềm và đưa vào Sách Trắng CNTT-TT, trong 4 năm từ 2015 đến 2018, thu nhập bình quân của lao động trong lĩnh vực phần mềm đã tăng từ mức 6.215 USD/người/năm của năm 2015 lên 6.849 USD/người/năm vào 2016, đạt 7.570 USD/người/năm trong năm 2017 và cán mốc 8.578 USD/người/năm vào năm 2018 
 
5.Xu hướng phát triển
-An toàn và bảo mật thông tin
-Quản trị và khai thác dữ liệu doanh nghiệp
-Phát triển phần mềm
 
6.Vị trí của nghề trong xã hội
Sau khi tốt nghiệp ngành này, sinh viên dễ dàng tìm được việc làm ở các vị trí như: chuyên viên tư vấn, thiết kế, phân tích mô phỏng, vận hành kỹ thuật tại các đơn vị/tổ chức về lĩnh vực Công nghệ thông tin. Cụ thể
-Kỹ sư thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT.
-Kỹ sư vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng CNTT.
-Kỹ sư phân tích dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề nâng cao hiệu suất kinh doanh và ra quyết định.
-Kỹ sư xây dựng, phát triển các ứng dụng về lĩnh vực truyền thông xã hội và công nghệ Web, ứng dụng di động.
-Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể vào làm FPT Software, Microsoft, Texas Instrucments, Global Cybersoft, LARION Computing, Talent Mind Education, DEK technology, Cốc Cốc, VNPT. TMA Solutions, Janeto ICT… và các cơ quan doanh nghiệp có sử dụng Công nghệ thông tin.