Expected learning outcomes of Electrical and Electronic Engineering

Expected learning outcomes of Electrical and Electronic Engineering
13/11/2019 11:12 368

Mục tiêu của chương trình

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có:

PO1: Trở thành một kỹ sư có trình độ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề phức tạp và thích nghi với sự tiến bộ của lĩnh vực kỹ thuật điện và điện tử, bằng cách vận dụng các nguyên tắc, công cụ, thực hành kỹ thuật.

PO2: Thể hiện năng lực lãnh đạo kỹ thuật trong các nhóm chuyên ngành, đa chức năng, dự án quốc gia và quốc tế một cách chuyên nghiệp, sáng tạo, có đạo đức và trách nhiệm xã hội.

PO3: Đóng góp tích cực vào việc phát triển tri thức mới, các giải pháp công nghệ tiên tiến tạo ra sự đổi mới trong lĩnh vực Kỹ thuật điện và điện tử nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng.

 

KIẾN THỨC

ELO 1

Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực điện và điện tử

ELO 2

Áp dụng phối hợp các lý thuyết cơ bản và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực điện và điện tử vào giải quyết các vấn đề của lĩnh vực điện điện tử.

ELO 3

Thiết kế thành phần hay quy trình của ngành điện và điện tử đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mục tiêu về kinh tế, môi trường, xã hội.

KỸ NĂNG

Kỹ năng mềm

ELO 4

Làm việc nhóm một cách hiệu quả trong vai trò lãnh đạo kỹ thuật, quản lý nhóm hay thành viên.

ELO 5

Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan, bao gồm đồng nghiệp, khách hàng và đối tác trong-ngoài nước, trong quá trình hoạt động chuyên môn

ELO 6

Vận dụng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và tư duy hệ thống trong giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điện và điện tử một cách hiệu quả.

Kỹ năng nghề nghiệp

ELO 7

Nghiên cứu ứng dụng, xây dựng các mô hình để đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của ngành kỹ thuật điện và điện tử và các yêu cầu của xã hội.

ELO 8

Sử dụng thành thạo những kỹ thuật và công cụ chuyên ngành điện và điện tử hiện đại trong công việc một cách hiệu quả.

THÁI ĐỘ

ELO 9

Tuân thủ luật pháp, các quy chuẩn nghề nghiệp của quốc gia và quốc tế, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư điện và điện tử

ELO 10

Thể hiện ý chí khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp rõ ràng

ELO 11

Thể hiện đam mê sáng tạo,  học tập suốt đời để đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0