Information System Program

Information System Program
11/04/2019 21:27 368

HỆ THỐNG THÔNG TIN (Công nghệ thông tin)

 10/04/2017 11:06   2351

 

THÔNG TIN CHUNG:
Tên ngành: Hệ thống Thông tin
Mã ngành: 7480104
Hệ đào tạo: Chính quy
Danh hiệu: Kỹ sư
Tổ hợp xét tuyển:  
           - Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
           - Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
           - Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)
           - Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)

Để tìm hiểu thêm thông tin xin xem tại: