Research project

Research project
07/11/2019 13:46 368
1 Cải tiến hiệu năng của các thuật toán điều khiển tắc nghẽn Multipath TCP PGS.TS Lê Tuấn Anh Quỹ Phát triển Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ
2 Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên ThS. Nguyễn Tấn Lộc Trường Đại học Thủ Dầu Một
3 Xây dựng mạng xã hội ICAN ThS. Bùi Thanh Khiết
ThS. Hồ Đắc Hưng
ican.com.vn
4 Xây dựng phần mềm quản lý phòng y tế ThS. Trần Văn Tài Trường Đại học Thủ Dầu Một
5 Xây dựng website khoa Kỹ thuật Công nghệ ThS. Trần Văn Tài Khoa Kỹ thuật Công nghệ
6 Cấp phát tài nguyên trong điện toán đám mây dựa trên lý thuyết trò chơi ThS. Bùi Thanh Khiết Khoa Kỹ thuật Công nghệ
7 Nghiên cứu rút trích thông tin dựa trên cơ sở phân tích cảm xúc ThS. Nguyễn Tấn Lộc Khoa Kỹ thuật Công nghệ
8 Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ minh chứng ThS. Trần Văn Tài Trường Đại học Thủ Dầu một
9 Xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết;
ThS. Nguyễn Thị Mai Trang
 
10 Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ khoa học công nghệ Trường Đại học Thủ Dầu Một ThS. Đinh Thị Thu Hương;
ThS. Cao Thanh Xuân;
ThS. Danh Hứa Quốc Nam
 
11 Xây dựng Hệ quản trị tài nguyên trên điện toán đám mây IaaS  ThS. Bùi Thanh Khiết;
Nguyễn Xuân Dũng
 
12 Nghiên cứu ứng dụng chữ ký số vào dịch vụ công trực tuyến Báo chí – Xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương TS. Lê Tuấn Anh Sở Thông tin Truyền thông Bình Dương
13 Nghiên cứu điều khiển tắc nghẽn đa đường cho các ứng dụng đa phương tiện trên Internet TS. Lê Tuấn Anh;
ThS. Lê Phong Dũ
 
14 Khảo sát nhu cầu về kiến thức và kỹ năng của nguồn nhân lực Công nghệ thông tin tại tỉnh Bình Dương ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết  
15 Nghiên cứu triển khai hệ thống Caching cải tiến mạng trường Đại học Thủ Dầu Một TS.Lê Tuấn Anh Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
16 Xây dựng giải pháp phần mềm deface tracking hỗ trợ kiểm soát thông tin, bảo mật thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Bình Dương PGS.TS Vu Thanh Nguyên
ThS. Đinh Thị Thu Hương
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương
17 Nghiên cứu công nghệ FLEX ứng dụng xây dựng phần mềm quản lý trắc nghiệm cho khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Thủ Dầu Một KS. Bùi Sỹ Vương  
18 Xây dựng phần mềm quản lý thư viện điện tử cho khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Thủ Dầu Một ThS. Trần Bá Minh Sơn
ThS. Nguyễn Thế Quang
 
19 Xây dựng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ công tác tổ chức tại trường Đại học Thủ Dầu Một ThS. Nguyễn Tấn Lộc
ThS. Huỳnh Công Danh
CN. Trần Thị Kim Ngọc
CN. Huỳnh Duy Khoa
 
20 Xây dựng công cụ hỗ trợ dạy và học môn Hình học họa hình TS. Nguyễn Kế Tường
ThS. Đinh Thị Thu Hương
KS. Bùi Sỹ Vương
ThS. Vũ Công Hoằng
ThS. Nguyễn Văn Thương
 
21 Ứng dụng các giải thuật tối ưu hóa trong việc xây dựng các mô hình dự báo chuỗi số liệu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương PGS.TS Vũ Thanh Nguyên
ThS. Đinh Thị Thu Hương
Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương