Student product

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RÁC (WASTE MANAGEMENT SYSTEM)
Description

Hiện nay ở các công ty, doanh nghiệp bộ phận quản lý rác đang làm việc dựa trên những thứ rất căn bản như giấy tờ, kinh nghiệm và sử dụng mắt để quan sát. Điều đó thật sự rất khó để có thể kiểm soát, quản lý và làm báo cáo khi cần thiết. Việc không thể kiểm soát chính xác các số liệu sẽ làm gia tăng rủi ro trong công việc như thất thoát vật phẩm, tài sản và lãng phí thời gian… Nó sẽ trở thành một vấn đề lớn nếu bị mất một số lượng lớn vật tư, tài sản và chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết. Dự án “Hệ thống quản lý rác” (Waste Management System) là một cơ hội để giúp kiểm soát, quản lý các công việc của bộ phận quản lý rác và tiết kiệm thời gian, những điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc.

Trong quá trình thực hiện em đã được tiếp xúc và làm việc với LinQ to SQL một phiên bản của ORM (Object Relational Mapping) có trong .NET Framework giúp lập trình viên giảm thiểu việc lập trình mã nguồn cần thiết để truy cập và tương tác với cơ sở dữ liệu, bên cạnh đó em cũng được tìm hiểu và sử dụng Devexpress một Framework viết cho nền tảng .NET Framework, cung cấp các control và công nghệ để phục vụ cho quá trình phát triển phần mềm.

Demo Video
Poster