Student product

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ XÂY DỰNG WEBGIS HỖ TRỢ THÔNG TIN DU LỊCH THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
Description

Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng mang lại hiểu quả về nhiều mặt cho sự phát triển của một đất nước. Để phát triển du lịch cần có một hệ thống thông tin nhanh, đầy đủ và thân thiện nhằm hỗ trợ và cung cấp các thông tin du lịch cần thiết cả về thuộc tính lẫn địa điểm không gian cho khách du lịch.

Việc cung cấp thông tin bởi phương pháp truyền thống như tờ rơi, bản đồ giấy hay bản đồ trên máy tính không phổ biến được thông tin một cách rộng rãi, nhanh chóng cho khách hàng, mặc khác còn tốn chi phí lớn cho các nhà đầu tư về khoảng in ấn hay cài đặt phần mềm bản đồ ứng dụng trên máy tính.

Vì thế, phương pháp sử dụng mạng Internet thật sự hữu ích khi cùng lúc có thể mang đến thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, thuận tiện cho nhiều khách hàng, dễ dàng trong việc sử dụng và giảm chi phí cài đặt sử dụng phần mềm trên máy tính, giúp nhà đầu tư du lịch quảng bá thông tin vừa hiệu quả vừa tiết kiệm.

Bên cạnh đó, WebGIS mã nguồn mở với nhiều ưu điểm như miễn phí, khả năng phát triển, hỗ trợ bởi cộng đồng lớn mạnh,... là xu hướng phố biến thông tin mạnh mẽ trên Internet không chỉ dưới góc độ thông tin thuộc tính thuần túy mà nó kết hợp được với thông tin không gian.

Vì thế, công nghệ WebGIS mã nguồn mở phù hợp cho việc phát triển các ứng dụng quản lý thông tin thuộc tính và không gian đáp ứng nhu cầu trên.

Trên cơ sở đó, thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGIS hỗ trợ thông tin du lịch Thành phố Thủ Dầu Một” là thật sự cần thiết.

Demo Video
Poster