Student product

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ VẬN HÀNH MẠNG LƯỚI XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI KHU DÂN CƯ
Description

Môi trường là một vấn đề quan trọng cần sự quản lý chặt chẽ và xử lý tốt vì vậy việc xử lý cấp thoát nước tốt sẽ tạo ra môi trường sống tốt, giải quyết các vấn đề về nước thải, ngập lụt để cải thiện tốt vấn đề môi trường cần một hệ thống thông tin quản lý và xử lý nhanh kịp thời vấn đề xảy ra nhằm phát triển môi trưởng sống bền vững cho người dân.

Việc xử lý nước thải ở nước ta còn nhiều hạn chế hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở dữ liệu từ những bước đầu làm nền móng cho triển khai hệ thống trong tương lai.

Hệ thống xử lý vẫn còn phức tạp và ít doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân biết được lợi ích của xử lý nước thải vì thế cần sử dụng phương pháp nhanh hiệu quả như qua mạng Internet giúp tuyên truyền để phát triển cho vấn đề này

Vì thế, phương pháp sử dụng mạng Internet thật sự hữu ích khi cùng lúc có thể mang đến thông tin đầy đủ, nhanh chóng, thuận tiện cho nhiều khách hàng, dễ dàng trong việc sử dụng và giảm chỉ phí cài đặt sử dụng phần mềm trên máy tính, giúp nhà đầu tư phát triển và quản lý thông tin vừa hiệu quả vừa tiết kiệm.

Bên cạnh đó, WebGIS mã nguồn mở với nhiều ưu điểm như miễn phí, khả năng phát triển, hỗ trợ bởi cộng đồng lớn mạnh,... là xu hướng phố biến thông tin mạnh mẽ trên Internet không chỉ dưới góc độ thông tin thuộc tính thuần túy mà nó kết hợp được với thông tin không gian.

Vì thế, công nghệ WebGIS mã nguồn mở phù hợp cho việc phát triển các ứng dụng quản lý thông tin thuộc tính và không gian đáp ứng nhu cầu trên.

Demo Video
Poster