Student product

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ ASP.NET MVC
Description

Ngành công nghệ thông tin là một ngành khoa học đang trên đà phát triển mạnh và rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Cùng với xu hướng phát triển của các phương tiện truyền thông như TV, Radio, báo giấy thì việc sử dụng Internet ngày càng phổ biến. Truy cập Internet, chúng ta có được một kho thông tin khổng lồ phục vụ mọi nhu cầu, mục đích của chúng ta chỉ bằng một cái nhấp chuột.

Nhận thức được nhu cầu tìm hiểu thông tin, giải trí của xã hội là sự ra đời của hàng loạt website cho các mục đích thương mại, giải trí, tin tức. Để đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin, năng cao kiến thức học tập thì việc tin học hóa nhà trường đã trở thành khá phổ biến ở các nước trên thế giới, Việt Nam cũng mới bắt đầu thực hiện được một vài năm gần đây.

Hiện nay, có rất nhiều hình thức thi khác nhau được áp dụng trong tất cả các trường học. Trong đó thi viết là một hình thức thi phổ biến từ trước đến nay được áp dụng trong ngành giáo dục, tất cả các học sinh, sinh viên đều cùng làm một đề giống nhau, do đó sẽ dẫn đến việc đánh giá kết qủa cụ thể của từng học sinh không chính xác, không công bằng vì có thể nhìn bài nhau, quay cóp trong lúc thi. Còn nếu để học sinh thi nhiều đề khác nhau thì dẫn dến việc ra đề thi sẽ gặp khó khăn cho người ra đề và việc đánh giá kết qủa cũng phải mất nhiều thời gian.

Thi trắc nghiệm cũng là một hình thức thi để kiểm tra trình độ, kiến thức, khả năng nhạy bén của từng học sinh ở tất cả các trường, nơi tuyển sinh dựa trên nhiều đề khác nhau và việc ra đề ít gặp khăn cũng như việc đánh giá kết qủa ít tốn thời gian hơn. Do đó thi trắc nghiệm  được dùng khá phổ biến trong các trường trung học phổ thông trong vài năm gần đây.

Vì vậy người thực hiện đề tài đã tạo nên hệ thống, nơi giúp nhà trường quản lý cũng như giúp các học sinh, sinh viên có thể kiểm tra hoặc thi học kỳ một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Demo Video
Poster