Student product

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG CÔNG NGHỆ TRÊN NỀN JAVA WEB
Description

Tài liệu này được xây dựng với mục đích  khách hàng có thể nắm bắt được các yêu cầu của dự án đó từ đó xác định được phạm vi kế hoạch triển khai dự án. Để giúp cho khách hang và khi làm dự án có thể hiểu nhau hơn, tài liệu cũng bao gồm một số giao diện nhằm minh họa cho ý tưởng xây dựng hệ thống bây giờ và sau này.

Tài liệu cũng chỉ ra phần thiết kế, cài đặt của một số chức năng chính trong hệ thống.

Demo Video
Poster