Student product

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN XE Ô TÔ
Description

Với các chức năng cơ bản về quản lý thống kê, hóa đơn, khách hàng, tài khoản cá nhân, bảo hành và thanh toán hóa đơn. Phần mềm này sẽ trình bày về các chức năng và mô tả các tác nhân tham gia vào mỗi một ca sử dụng.

Demo Video
Poster