Student product

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG THẾ GIỚI MỸ PHẨM Ở THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG
Description

Thế giới ngày càng hội nhập, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, tính
độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn, vì thế mỗi doanh nghiệp
phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh
doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có
lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản
phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Một trong những khâu quan trọng nhất là thống kê hàng hóa. Đây là giai đoạn
giúp doanh nghiệp kiểm tra lại quá trình buôn bán và thống kê nguồn thu chi hoặc bù
đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh
doanh. Việc tin học hoá từng bước trong công tác quản lý, khai thác và điều hành kinh
doanh là một đòi hỏi ngày càng cấp thiết và hơn bao giờ hết, trong sự phát triển vượt
bậc của nền kinh tế thì hiệu quả quản lý là một lĩnh vực được nhà quản lý quan tâm và
điều này phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống thông tin mà cụ thể là các chương trình
quản lý dựa trên máy tính. Giờ đây máy tính đã và đang trở thành một vật dụng rất cần
thiết trong quá trình làm việc của con người. Nó giúp cho con người giải phóng sức
lao động, thực hiện những công việc mà trước kia con người phải làm rất khó khăn
mất rất nhiều thời gian công sức mà hiệu quả mang lại chưa cao

Demo Video
Poster