Student product

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ WEBSITE CÁ NHÂN HÓA TRÊN DI ĐỘNG
Description

Sự phát triển về công nghệ thông tin ngày càng khủng khiếp. Những công nghệ mới đã và đang làm thay đổi thế giới một cách nhanh chóng. Từ lúc mới ra đời cho đến nay smartphone đã có những bước tiến mạnh mẽ vì vậy mà những công nghệ kèm theo cũng đòi hỏi những nhà phát triển phần mềm viết ra nhiều phần mềm hơn để có thể sử dụng được trên smartphone.

React Native là một framework do công ty công nghệ nổi tiếng Facebook phát triển nhằm mục đích giải quyết bài toán hiệu năng và bài toán chi phí khi mà phải viết nhiều loại ngôn ngữ cho từng nền tảng di động. Và lợi ích khi sử dụng React Native đó chính là chúng ta chỉ cần sử dụng Javascript để phát triển được một ứng dụng di động hoàn chỉnh.

Sau khi tìm hiểu và thấy được lợi ích của công nghệ React native. Người thực hiện đề tài quyết định thực hiện đề tài “Xây dựng ứng dụng quản trị website cá nhân hóa trên di động”.

Demo Video
Poster