Internship

Sinh viên khoa Kỹ thuật Công nghệ tha...

Admin | 2019-10-15 17:58:27

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên sớm...

See more

DEK Việt Nam đón Trung Thu bằng dự án...

Admin | 2019-10-14 16:12:20

#DEK_Technologies Việt Nam đón Trung ...

See more

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP - NĂM HỌC 2018-...

Admin | 2019-07-15 17:39:50

DANH SÁCH SV KHÓA D16 THỰC TẬP TẠI DO...

See more

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP - NĂM HỌC 2017-...

Admin | 2019-07-15 17:10:09

DANH SÁCH SV KHÓA D15 THỰC TẬP TẠI DO...

See more

Gặp gỡ trao đổi môi trường thực tập t...

Admin | 2019-07-13 23:36:15

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ phối hợp vớ...

See more

Thông báo tuyển dụng thực tập Mobile ...

Admin | 2017-02-14 19:54:19

Được thành lập năm 2004, VNG là một t...

See more