Internship

Thư ngỏ về việc Tuyển sinh viên thực ...

Admin | 2022-01-25 17:37:44

Currently, DataHouse Asia is planning...

See more

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực ...

Admin | 2022-01-03 07:32:40

Announcement of recruitment of traine...

See more

Sinh viên khoa Kỹ thuật Công nghệ tha...

Admin | 2019-10-15 17:58:27

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên sớm...

See more

DEK Việt Nam đón Trung Thu bằng dự án...

Admin | 2019-10-14 16:12:20

#DEK_Technologies Việt Nam đón Trung ...

See more

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP - NĂM HỌC 2018-...

Admin | 2019-07-15 17:39:50

DANH SÁCH SV KHÓA D16 THỰC TẬP TẠI DO...

See more

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP - NĂM HỌC 2017-...

Admin | 2019-07-15 17:10:09

DANH SÁCH SV KHÓA D15 THỰC TẬP TẠI DO...

See more