Working schedule

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10
29/02/2020 21:11 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 02/3/2020

 08 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường nghe Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương báo cáo phương án thiết kế cơ sở Trường mới

- Các Phó Hiệu trưởng

Phòng khách

 08 giờ 30

(Quý thầy có mặt lúc 08h00 cổng 1 có xe đưa đi)

Tham dự hội thảo “Aware raising seminar and stakeholder workshop” tại Đại học Việt Đức

(cả ngày 02 và 03/03/2020)

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- TS. Bùi Thanh Hùng

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Nguyễn Bá Thành

- ThS. Nguyễn Cao Trí

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Huỳnh Minh Phú

Đại học Việt Đức

Thứ ba, ngày 03/3/2020

 08 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp về việc thành lập Ban biên soạn nội dung ôn tập và thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2020

Theo quyết định số 222/QĐĐHTDM ngày 12 tháng 02 năm 2020

Phòng họp 4

 08 giờ 00

Phòng Đảm bảo chất lượng tổ chức buổi làm việc của nhóm chuyên gia nội bộ (phụ trách các tiêu chuẩn từ 4 đến 8) góp ý cho các CTĐT về viết báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

Phòng họp 2

Thứ tư, ngày 04/3/2020

 10 giờ 00

Họp chi bộ tháng 03

Toàn thể Đảng viên chi bộ

Văn phòng khoa

Thứ năm, ngày 05/3/2020

 08 giờ 30

Phòng Đảm bảo chất lượng họp tổ chức tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- ThS. Đỗ Đắc Thiểm

E2.102

Cả ngày

(từ ngày 05 -08/03/2020)

Tham gia khóa tập huấn Giảng viên nguồn "Công dân tích cực hướng đến Doanh nghiệp xã hội" khu vực phía Nam

ThS. Văn Hoàng Phương

Đại học khoa học tự nhiên TPHCM

Thứ sáu, ngày 06/3/2020

 07 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 36, khóa X

 

Hội trường B – Tỉnh ủy

 08 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban công tác kiểm định cấp CTĐT

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

Phòng họp 4

Thứ bảy, ngày 07/3/2020

  

 

 

 

Chủ nhật, ngày 08/3/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)