Working schedule

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13
22/03/2020 06:42 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 23/3/2020

 08 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì họp phân công nhiệm vụ công tác

 - Các Phó Hiệu trưởng

Phòng khách

Thứ ba, ngày 24/3/2020

 08 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp thông qua kế hoạch triển khai các hoạt động tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Nguyễn Thế Bảo

Phòng họp 2

 13 giờ 00

Họp chuẩn bị viết báo cáo và thu thập minh chứng phục vụ kiểm định chương trình Thạc sỹ HTTT tiêu chuẩn 8, 9

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Trần Văn Hữu

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

Văn phòng khoa

 19 giờ 00

Phát trực tiếp (livestream) chương trình tư vấn tuyển sinh thông qua kênh facebook

- Chương trình Kỹ thuật phần mềm

- Chương trình Công nghệ thông tin

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

Phòng sản xuất chương trình (Lầu 5, Dãy B)

Thứ tư, ngày 25/3/2020

 08 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp công tác chuyên môn khoa Kỹ thuật Công nghệ

- Lãnh đạo khoa Kỹ thuật Công nghệ;

- Lãnh đạo và thư ký các chương trình đào tạo thuộc Khoa;

- Toàn thể giảng viên Khoa;

- Lãnh đạo các phòng: Đào tạo Đại học, Tổ chức, Đảm bảo chất lượng

Phòng họp 4 

8 giờ 00 đến 10 giờ 00

Phòng ĐT Sau đại học làm việc với các chương trình đào tạo sau đại học: Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh, Văn học Việt nam, Quản lý giáo dục

- TS. Bùi Thanh Hùng

Phòng họp 1

Thứ năm, ngày 26/3/2020

 08 giờ 30

Họp chuẩn bị viết báo cáo và thu thập minh chứng phục vụ kiểm định chương trình Thạc sỹ HTTT tiêu chuẩn 10,11

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Võ Quốc Lương

Văn phòng khoa

 13 giờ 30

PGS.TS. Lê Tuấn Anh chủ trì họp giao ban kiểm định chương trình Thạc sỹ HTTT

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

Văn phòng khoa

Thứ sáu, ngày 27/3/2020

8 giờ 00 đến 17 giờ 00

Viện Phát triển chiến lược tổ chức khóa tập huấn Tư duy biện luận sáng tạo

- ThS. Võ Thị Diễm Hương

I4.104

 19 giờ 00

Phát trực tiếp (livestream) chương trình tư vấn tuyển sinh thông qua kênh facebook

- Chương trình Công nghệ kỹ thuật ô tô

- TS. Nguyễn Văn Tấn

Phòng sản xuất chương trình (Lầu 5, Dãy B)

Thứ bảy, ngày 21/3/2020

  

 

 

 

Chủ nhật, ngày 22/3/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)