Working schedule

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
16/05/2020 21:48 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 18/5/2020

08 giờ 30 

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp tổng kết tập huấn thiết kế CTĐT dựa vào chuẩn đầu ra.

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- TS. Lê Quốc Cường

- ThS. Đỗ Đắc Thiểm

Phòng họp 4

13 giờ 30 

Chương trình Kỹ thuật điện nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020

- TS. Trần Văn Thành

- ThS. Phạm Hồng Thanh

- ThS. Nguyễn Bá Thành

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Huỳnh Minh Phú

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- Sinh viên thực hiện đề tài

Phòng thực hành ĐTCS và phòng Thực hành ĐTCS

Thứ ba, ngày 19/5/2020

08 giờ 00

Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị cán bộ

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Bùi Thanh Khiết

Phòng khách 1

Thứ tư, ngày 20/5/2020

 13 giờ 00

Chương trình HTTT nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Trần Bá Minh Sơn

- Sinh viên thực hiện đề tài

Thông báo sau

 15 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp tiếp Công ty TNHH Zylux Việt Nam đến trao đổi về việc hỗ trợ tuyển dụng lao động

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Lê Quốc Cường

Phòng họp 1

Thứ năm, ngày 21/5/2020

08 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp bao ban công tác kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

Phòng họp 4

Thứ sáu, ngày 22/5/2020

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 23/5/2020

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 24/5/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)