Working schedule

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23
30/05/2020 22:12 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 01/6/2020

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 02/6/2020

08 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì hội ý lãnh đạo

 - Các Phó Hiệu trưởng

 Phòng khách

08 giờ 00

Tập huấn cải tiến CTĐT theo chuẩn AUN với chuyên gia tư vấn

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- ThS. Trần Văn Hữu

Thông báo sau

08 giờ 30

Phòng Khoa học tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường “Thiết kế, chế tạo dây chuyền chiết rót đóng chai tự động “Dung dịch rửa tay khô kháng khuẩn”, do TS. Nguyễn Văn Tấn làm chủ nhiệm đề tài.

- Thành viên Hội đồng (do Phòng Khoa học thông báo);

- Những người quan tâm.

Phòng họp 3

Thứ tư, ngày 03/6/2020

08 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì họp triển khai cải tiến CTĐT Sau đại học và công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 8 năm 2020

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- Tổ biên soạn đề (Theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHTDM ngày 12/2/2020, do phòng Sau đại học thông báo)

Phòng họp 4

08 giờ 30

Hội nghị khoa học Quốc tế (trực tuyến) "Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật, năm 2020 (The 5th International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineer - RICE 2020)" - Phiên Tiểu ban

- Tham dự trực tiếp tại các phòng của Tiểu ban:

+ TS. Nguyễn Hồ Quang

-Tham dự trực tuyến trên Microsoft Teams:

+ GV không có giờ dạy thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

- Phòng họp 1,2,3,4

- Phòng khách;

- Phòng khách 1

 14 giờ 00

Lãnh đạo Trường dự Hội nghị khoa học Quốc tế (trực tuyến) "Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật, năm 2020 (The 5th International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineer - RICE 2020)" - Phiên Toàn thể

- Tham dự trực tiếp tại các phòng của Tiểu ban:

+ TS. Nguyễn Hồ Quang

-Tham dự trực tuyến trên Microsoft Teams:

+ GV không có giờ dạy thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

Phòng khách 1

Thứ năm, ngày 04/6/2020

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 05/6/2020

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 06/6/2020

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 07/6/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)