Hoạt động

[Hỗ trợ Tân sinh viên] Hướng dẫn xem thời khóa biểu online.
12/08/2019 17:58 368

[Hỗ trợ Tân sinh viên]

Hướng dẫn xem thời khóa biểu online.
--------------------------------
*Truy cập website: http://dkmh.tdmu.edu.vn/
-> Đăng nhập với Tên đăng nhập là MSSV - Mật khẩu là ngày sinh.
-> Đổi mật khẩu.
-> Click vào thẻ " THỜI KHÓA BIỂU" ( có thể chọn xem theo học kỳ hoặc xem theo tuần).
***LƯU Ý: 
+Tiết 1 bắt đầu lúc 7h00.
+Tiết 6 bắt đầu lúc 12h30.
+Tiết 11 bắt đầu lúc 17h30.
Chúc toàn thể các bạn Tân Sinh viên khởi động Học kỳ đầu tiên tại TDMU với thật nhiều niềm vui và thành công!