Học vụ

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp năm 1 (Khóa 2017)
01/09/2017 17:36 368

Một số lưu ý khi xem Thời khóa biểu:

1. Thời gian học: mỗi môn học có thể được chia làm nhiều buổi trong tuần, các buổi này tương ứng với một khoảng thời  gian nhất định. Thời gian học có dạng:

           Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc

Đối với từng nhóm môn học, sinh viên đi học vào các buổi tương ứng với thời gian này. Chi tiết xem trong TKB.

2. Tiết BĐ: tiết bắt đầu của từng buổi,

   Tiết BĐ =1: buổi sáng (bắt đầu từ 7h00)

   Tiết BĐ = 6: buổi chiều (bắt đầu từ 12h30).

3. Số tiết: số tiết học trong 1 buổi.

4. Phòng: có dạng như sau: dãy phòng.số thứ tự phòng trong dãy

     Ví dụ: phòng B2.204 nghĩa là phòng 204 ở dãy B2.

5. Sinh viên có thể xem TKB trực tuyến theo hướng dẫn ở link sau:

http://tdmu.edu.vn/img/bieu-mau/Huong-dan-xem-tkb.pdf