Học vụ

Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2017-2018 (đợt 1)
11/10/2017 14:22 368

Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2017-2018 (đợt 1) đối với sinh viên:

1. Ngành Hệ thống thông tin liên thông chính quy, hệ đại học.

2. Ngành Điện tử tự động, Điện tử công nghiệp hệ cao đẳng, đại học.