Học vụ

Thông báo đổi phòng học
19/10/2017 11:04 368

Thông báo thay đổi phòng học

1. Đổi phòng học dãy B2 do Kiểm tra Tiếng anh đầu vào sinh viên Khóa 2017

https://goo.gl/W4a5jH

2. Đổi phòng dãy C2

https://goo.gl/PVsHKD