Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC 03 năm 2021
21/01/2021 12:52 368

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Tuần thứ 03 (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 18/01/2021

09 giờ 30

Họp Chương trình Truyền thông đa phương tiện

ThS. Hồ Đắc Hưng

Phòng họp 1

08 giờ 00

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D20KTDI01, D20DTVT

ThS. Trịnh Quốc Thanh

Phòng I4.209

11 giờ 30

Cố vấn học tập họp với lớp D19DT

ThS. Văn Hoàng Phương

Phòng E1.305

13 giờ 30

Viện Kỹ thuật – Công nghệ họp về việc xây dựng Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

TS. Bùi Thanh Hùng

ThS. Nguyễn Thị Thủy

TS. Lê Quốc Cường

TS. Nguyễn Văn Tấn

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Hồ Đắc Hưng

Phòng họp 2

09 giờ 00

Mới

Tham gia chương trình đào tạo năng lực quản lý lãnh đạo trong ngành giáo dục – CJCU Taiwan.

Các ngày 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29/01/2021

ThS. Đinh Hải Lâm

Trần Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Hoa Cúc

Online

Thứ ba, ngày 19/01/2021

08 giờ 00

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

Đ/c Bùi Thanh Khiết

Đảng viên được khen thưởng

Phòng họp 4

12 giờ 00

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D20CNOT03

ThS. Phạm Việt Hưng

Phòng I1.102

Thứ tư, ngày 20/01/2021

14 giờ 10 

Cố vấn học tập họp với lớp D17DTCN03

 ThS. Nguyễn Bá Thành

Phòng B203 

14 giờ 10

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D19HT02

ThS. Nguyễn Thế Bảo

Phòng B.204

14 giờ 30

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp

ThS. Nguyễn Thị Thủy

 

Tiết 1,2

Thao giảng “Kỹ thuật lập trình” của ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

Giảng viên không có giờ dạy

Phòng I3.204

Tiết 3,4

Thao giảng “Kỹ thuật lập trình” của ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

Giảng viên không có giờ dạy

Phòng I3.204

14 giờ 00 Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D20HTTT01

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Phòng I1.302

14 giờ 10  Mới  

Cố vấn học tập họp với lớp D19CD01    

ThS. Huỳnh Minh Phú  

Phòng I1-302

Thứ năm, ngày 21/01/2021

14 giờ 10 

Cố vấn học tập họp với lớp D18DT03

 ThS. Nguyễn Bá Thành

Phòng E1.401 

Chiều

Mới 

Cố vấn học tập họp với lớp D19OT01, D19OT02

 ThS. Đinh Hải Lâm

Phòng I4.209 

14 giờ 10

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D20CNOT06

ThS. Phạm Việt Hưng

Phòng I2-201

08 giờ 30

Mới

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA ver 4.0

TS. Bùi Thanh Hùng

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Và nhóm SAR của chương trình đào tạo Hệ thống thông tin

Phòng họp 3

11 giờ 40

Mới  

Cố vấn học tập họp với lớp D20CNOT02

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Phòng I1-105

14 giờ 10

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D20CNOT05

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Phòng I1-105

14 giờ 20

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D19DK01

TS. Đoàn Xuân Toàn

Phòng: E1.408

12 giờ 30

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D18HT02

ThS.  Ngô Thị Ngọc Dịu 

Phòng I4.207

Thứ sáu, ngày 22/01/2021

08 giờ 00

Lãnh đạo Trường dự Hội thảo khoa học “Công bố quốc tế và ảnh hưởng của công bố quốc tế đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo”

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

- Giám đốc các nhóm nghiên cứu mạnh, Giám đốc các chương trình nghiên cứu thuộc Trường;

- Tác giả có báo cáo

- Những người quan tâm

Phòng họp 4

10 giờ 00 Mới chuyển lịch

Chương trình TTNT&HTTT đăng ký họp sơ kết HK1, 2020-2021

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Hoàng Mạnh Hà

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Dương Thị Kim Chi

ThS. Trần Bá Minh Sơn

ThS. Nguyễn Thế Bảo

ThS. Hồ Ngọc Trung Kiên

ThS. Ngô Thị Ngọc Dịu

ThS. Đặng Như Phú

ThS. Võ Thị Diễm Hương

VP Viện KTCN

13 giờ 30

Viện Phát triển Chiến lược tổ chức tập huấn nâng cao năng lực viết bài công bố

Giảng viên đăng ký tham gia

Phòng họp 1

09 giờ 00

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D19HT01

ThS. Võ Thị Diễm Hương

Phòng I1.404

08 giờ 50

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D20CNOT04

ThS. Hồ Duy Khánh

Phòng I1.401

11 giờ 30

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D20KTCD01

ThS. Hồ Duy Khánh

Phòng F2-102

Thứ bảy, ngày 23/01/2021

12 giờ 30

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D18HT01

 ThS. Hồ Ngọc Trung Kiên

Phòng B.205 

10 giờ 00

Mới

Chương trình KTCĐT&OT họp sơ kết học kỳ 1

TS. Nguyễn Hồ Quang

TS. Lê Quốc Cường

TS. Nguyễn Văn Tấn

ThS. Huỳnh Minh Phú

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Phạm Việt Hưng

ThS. Hồ Duy Khánh

ThS. Đinh Hải Lâm

Nguyễn Thị Hoa Cúc

VP Viện VKTCN

Chủ nhật, ngày 24/01/2021

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)