Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM 2021
29/01/2021 20:53 368

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Tuần thứ 04 (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 25/01/2021

Tiết 1,2  

Thao giảng môn “An toàn và bảo mật thông tin” của ThS. Lê Từ Minh Trí

Giảng viên không có giờ dạy

Phòng I4.310

Tiết 3,4  

Thao giảng môn “An toàn và bảo mật thông tin” của ThS. Lê Từ Minh Trí

Giảng viên không có giờ dạy

Phòng E2.102

14 giờ 00

Chương trình CNTT họp giao ban.

ThS. Bùi Thanh Khiết

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Hồ Đắc Hưng

Trần Thị Như Quỳnh

VP Viện KTCN

10 giờ 30

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D19PM02

ThS. Nguyễn Hữu Vĩnh

Phòng I4.313

Thứ ba, ngày 26/01/2021

12 giờ 00

Cố vấn học tập họp với lớp D20DKTD01

ThS. Thân Đức Trường

Phòng I3.102

15 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp nghe báo cáo việc ứng dụng mô hình hóa, mô phỏng và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục (Viện Kỹ thuật – Công nghệ chuẩn bị nội dung)

TS. Nguyễn Hồ Quang

Phòng họp 1

Thứ tư, ngày 27/01/2021

08 giờ 30

Lãnh đạo Trường dự tập huấn hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự Trường Đại học Thủ Dầu Một

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

TS. Nguyễn Văn Tấn

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Hồ Đắc Hưng

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Văn Hoàng Phương

Phòng khách 1

14 giờ 30

Hiệu trưởng làm việc với Viện Kỹ thuật - Công nghệ

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

TS. Nguyễn Văn Tấn

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Hồ Đắc Hưng

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trịnh Thị Như Quỳnh

ThS. Võ Thị Diễm Hương

Trần Thị Như Quỳnh

Mạch Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Hoa Cúc

Phòng họp 2

Tiết 1,2  

Thao giảng môn “Kỹ thuật lập trình” của ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

Giảng viên không có giờ dạy

Phòng I3.204

Tiết 3,4  

Thao giảng môn “Kỹ thuật lập trình” của ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

Giảng viên không có giờ dạy

Phòng I3.204

16 giờ 00 - 18 giờ 00

Mới

Họp Ban điều phối dự án DESL ERAMUS+ (AC/MT Meeting) 2021.

TS. Nguyễn Hồ Quang

TS. Đoàn Xuân Toàn

ThS. Nguyễn Bá Thành

ThS. Huỳnh Minh Phú

ThS. Văn Hoàng Phương

Họp Online

11 giờ 00

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D18PM01

ThS. Nguyễn Đình Thọ

Phòng H1.303

Thứ năm, ngày 28/01/2021

08 giờ 30

Chủ tịch Hội đồng Trường dự Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế theo mô hình CDIO”

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

Phòng khách 1

08 giờ 30

Mới

Phân loại đề cương D20

ThS. Nguyễn Đình Thọ

ThS. Nguyễn Ngọc Thận

VP viện KTCN

Tiết 6-10  

Thao giảng môn “An toàn và bảo mật thông tin” của ThS. Lê Từ Minh Trí

Giảng viên không có giờ dạy

Phòng C2.101-P1

Sáng

Mới

Cố vấn học tập họp với lớp D18PM02

ThS. Trần Văn Hữu

Phòng I1-404

Thứ sáu, ngày 29/01/2021

13 giờ 30

Viện Phát triển Chiến lược tổ chức tập huấn nâng cao năng lực viết bài công bố

Giảng viên đăng ký tham gia

Phòng họp 1

14 giờ 00

Mới

Họp giao ban AUN chương trình HTTT.

Nhóm chuyên trách, đội ngũ hỗ trợ, giảng viên chương trình TTNT&HTTT.

Văn phòng Viện KTCN

Thứ bảy, ngày 30/01/2021

08 giờ 00 Cả ngày

Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền và Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Hội thảo “Phân tích yêu cầu của xã hội đối với 04 chương trình đào tạo thạc sĩ theo phương pháp DACUM” (từ ngày 30/01 đến ngày 31/01/2021)

- Lãnh đạo Viện và giảng viên (bao gồm nhân sự nhóm AUN) của ngành Hệ thống thông tin.

 - Giám đốc và thư ký  chương trình Hệ thống thông tin.

Hội trường 2

Tiết 6-10  

Thao giảng môn “An toàn và bảo mật thông tin” của ThS. Lê Từ Minh Trí

Giảng viên không có giờ dạy

Phòng C2.102-P2

Chủ nhật, ngày 31/01/2021

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)

 

NHẮC VIỆC

Thời gian

Công việc cần hoàn thành

Chương trình

Ghi chú

Thứ Sáu, 29/01/2021

 

Nộp báo cáo tháng 01/2021

Các Chương trình