Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06
09/02/2020 21:15 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 03/02/2020

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 04/02/2020

 09h00

 Họp xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 - 2020

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- ThS. Văn Hoàng Phương

Văn phòng  khoa 

Thứ tư, ngày 05/02/2020

 08 giờ 00

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban định kỳ về công tác kiểm định chất lượng

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- TS. Nguyễn Xuân Dũng

 Phòng họp 4

Thứ năm, ngày 06/02/2020

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 07/02/2020

 08 giờ 30

Sinh hoạt khoa học định kỳ tháng 02 năm 2020

+ Chuyên đề về AI: TS. Bùi Thanh Hùng trình bày.

+ Chuyên đề về Telecommunications: ThS.NCS. Đỗ Đắc Thiểm trình bày.

  + Chuyên đề về Robot: TS. Nguyễn Văn Tấn trình bày.

- Toàn thể giảng viên khoa

 Phòng họp 4

08 giờ 30

(Mới)

Phòng Đảm bảo chất lượng chủ trì họp về công tác tổ chức  tập huấn nội bộ tự đánh giá chương trình đào tạo

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

-ThS. Văn Hoàng Phương

Phòng họp 3

Thứ bảy, ngày 08/02/2020

  

 

 

 

Chủ nhật, ngày 09/02/2020

12 giờ 30 

(Hoãn lại thông báo sau)

Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2020

(do Báo Tuổi trẻ tổ chức)

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- ThS. Đinh Hải Lâm

- ThS. Trần Cẩm Tú

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Ngô Hồng Minh

- ThS. Võ Quốc Lương

- ThS. Nguyễn Ngọc Thận

- Đoàn thanh niên (do thầy Phương điều động)

- Sinh viên thực hiện đề tài (do chương trình điều động)

Vườn học tập K23 

(Lịch này thay cho thư mời họp)