Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07
09/02/2020 21:17 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 10/02/2020

 08 giờ 30

PGS.TS. Lê Tuấn Anh chủ trì họp công tác chuẩn bị kiểm định ngành đại học HTTT theo AUN vào quý I năm 2021, thạc sĩ HTTT theo MOET

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

Văn phòng khoa

 15 giờ 00

 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhật Hằng chủ trì họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 15-năm 2020

- ThS. Bùi Thanh Khiết

Phòng họp 2 

Thứ ba, ngày 11/02/2020

 08 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Hoàng Trọng Quyền chủ trì họp công bố Quyết định thành lập chương trình Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc Viện Phát triển chiến lược

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- Giảng viên giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học (do Viện Phát triển chiến lược thông báo)

Phòng họp 2

 14 giờ 00

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019

- Bí thư các chi bộ;

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng (do Văn phòng Đảng ủy thông báo)

Phòng khách 1

Thứ tư, ngày 12/02/2020

 07 giờ 30

dời sang

13 giờ 30

Họp xây dựng kế hoạch hoạch nguồn nhân sự, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- TS. Nguyễn Hồ Quang

Văn phòng khoa

 08 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương

 

Phòng họp A - Ủy ban nhân dân tỉnh BD

 08 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì họp triển khai công việc với các tác giả của quyển sách “Thành phố thông minh”

- Các tác giả viết sách (do Viện Phát triển chiến lược thông báo mời)

Phòng khách

 09 giờ 00

dời sang

15 giờ 00

Báo cáo dự án Châu Âu Erasmus+ về Smartlighting and Efficient Energy

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- Toàn thể GV chương trình KTĐ

Văn phòng khoa

 13 giờ 00

Viện Phát triển chiến lược tổ chức khóa đào tạo “Viết bài báo công bố trên các tạp chí Scopus”

Giảng viên đăng ký khóa học

Phòng họp 4

 14 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì làm việc về công tác đào tạo và kiểm định chất lượng đối với các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

Phòng họp 3

Thứ năm, ngày 13/02/2020

 08 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị sơ kết học kỳ 1, năm học 2019-2020

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Đinh Hải Lâm

- ThS. Ngô Thị Ngọc Dịu

Hội trường 2 

 13 giờ 30 (mới)

Phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành CNTT

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Bùi Thanh Hùng

- Đại diện phòng Tổ chức

- GV đăng ký tuyển dụng

Phòng họp 1

 14 giờ 15 (mới)

Phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành CNKT Ô tô

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- Đại diện phòng Tổ chức

- GV đăng ký tuyển dụng

Phòng họp 1

 15 giờ 00 (mới)

Phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành Điện – Điện tử

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- Đại diện phòng Tổ chức

- GV đăng ký tuyển dụng

Phòng họp 1

 15 giờ 45

Họp chi bộ khoa KTCN

Đảng viên chi bộ Khoa

Phòng họp 1

Thứ sáu, ngày 14/02/2020

 08 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp dự Khai mạc chương trình Tập huấn nội bộ tự đánh giá CTĐT theo bộ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (03 ngày 14,15,16/02/2020)

- PGS.TS. Trần Vĩnh Phước

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Nguyễn Thế Bảo

- ThS. Văn Hoàng Phương

- ThS. Ngô Thị Ngọc Dịu

 Phòng họp 4

Thứ bảy, ngày 15/02/2020

  

 

 

 

Chủ nhật, ngày 16/02/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)