Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08
15/02/2020 15:23 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 17/02/2020

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 18/02/2020

 08 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Dự án DESL (Developing Energy Efficient and Smart Lighting Education in Vietnam & Myanmar) và công tác chuẩn bị Hội thảo Quốc tế về Công nghệ Thông tin (RICE 2020)

- PGS.TS. Lê Tuấn Anh

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- TS. Nguyễn Hồ Quang

Phòng khách

 14 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp Hội đồng xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy và thường xuyên năm 2019

- ThS. Bùi Thanh Khiết

Phòng họp 2 

Thứ tư, ngày 19/02/2020

 14 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban công tác kiểm định CTĐT năm 2020

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

 Phòng họp 4

Thứ năm, ngày 20/02/2020

 14 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì họp thống nhất một số nội dung về công tác chuyên môn và công tác hành chính

Các Phó Hiệu Trưởng

Phòng khách

Thứ sáu, ngày 21/02/2020

 08 giờ 00 (mới)

Họp điều chỉnh chương trình đào tạo ngành kỹ thuật điện khóa 2019

Toàn thể GV ngành Kỹ thuật điện

Văn phòng khoa

Thứ bảy, ngày 22/02/2020

  

 

 

 

Chủ nhật, ngày 23/02/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)