Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2021
13/03/2021 15:10 368

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Tuần thứ 10 (Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 08/3/2021

13 giờ 30

Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ

Toàn thể Đảng viên Chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ

Phòng họp 2

14 giờ 30

Họp công tác truyền thông và tuyển sinh

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

TS. Nguyễn Văn Tấn

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Hồ Đắc Hưng

ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

ThS. Trịnh Thị Như Quỳnh

ThS. Võ Thị Diễm Hương

Trần Thị Như Quỳnh

Mạch Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Hoa Cúc

Văn phòng Viện KTCN

15 giờ 30

Sinh hoạt chuyên đề Quý I/2021.

Toàn thể cán bộ viên chức không có giờ dạy

Văn phòng Viện KTCN

15 giờ 00

Họp thống nhất Quy chế khai thác, quản lý và bảo trì hệ thống HPC của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Giám đốc các nhóm nghiên cứu mạnh, Giám đốc các chương trình nghiên cứu thuộc Trường có nhu cầu sử dụng hệ thống HPC

Phòng họp 3

19 giờ 00-20 giờ 05

Phát sóng trực tiếp chương trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp năm 2021, các ngành:

1. Công nghệ Thông tin

2. Kỹ thuật Phần mềm

- ThS. Trần Văn Tài - Phó giám đốc chương trình Công nghệ thông tin

- ThS. Hồ Đắc Hưng - Phó giám đốc chương trình Công nghệ thông tin

- Khách mời: Nguyễn Thành Đạt, Cựu sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm

 

Thứ ba, ngày 09/3/2021

08 giờ 00

Lãnh đạo trường dự tập huấn hoàn thiện chiến lược phát triển Trường giai đoạn 5 năm (2021 – 2026), tầm nhìn đến năm 2031 (diễn ra trong các ngày 09/3 và 11/3/2021)

TS. Nguyễn Hồ Quang

Phòng khách 1

14 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2021

TS. Nguyễn Hồ Quang

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

ThS. Bùi Thanh Khiết

Và thành viên tham gia các đoàn tư vấn tuyển sinh các tỉnh (Do Trung tâm Tuyển sinh thông báo)

Hội trường 2

19 giờ 00-19 giờ 30

Phát sóng trực tiếp chương trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp năm 2021, ngành Hệ thống thông tin

- TS. Bùi Thanh Hùng – Giám đốc chương trình Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin

- Khách mời: Anh Nguyễn Quốc Bình, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Đầu tư, VNPT Bình Dương.

- Khách mời: Phạm Tiến Thành, Cựu sinh viên ngành Hệ thống thông tin, Vị trí: Subject Matter Expert, Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh (TMA)

 

19 giờ 35-20 giờ 05

Phát sóng trực tiếp chương trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp năm 2021, ngành Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu

TS. Hoàng Mạnh Hà – Phó Giám đốc chương trình Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin

- Khách mời: Phạm Hữu Thành, Giám đốc công ty TSW.

 

Thứ tư, ngày 10/3/2021

08 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp triển khai tự đánh giá CTĐT đại học theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 03 chương trình: Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý Công nghiệp, Quản lý Nhà nước

ThS. Bùi Thanh Khiết

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Văn Hoàng Phương

Phòng họp 4

19 giờ 00-20 giờ 05

Phát sóng trực tiếp chương trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp năm 2021, các ngành:

1. Kỹ thuật Cơ điện tử

2. Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

- TS. Lê Quốc Cường – Giám đốc chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử và ô tô.

- TS. Nguyễn Văn Tấn – Phó Giám đốc chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử và ô tô.

- Khách mời: Lê Lập Sơn, Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bình Minh Xanh.

- Khách mời: Đinh Nguyên Toàn, Vị trí: Chuyên gia thiết bị giáo dục (Educational Equipment Specialist), SMC Corporation (VietNam) Co.,Ltd 

 

Thứ năm, ngày 11/3/2021

19 giờ 00-20 giờ 05

Phát sóng trực tiếp chương trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp năm 2021, các ngành:

1. Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

2. Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

3. Kỹ thuật Điện

- ThS. Đỗ Đắc Thiểm - Giám đốc chương trình Kỹ thuật Điện  – Điện tử

- ThS. Nguyễn Phương Trà - Phó Giám đốc chương trình Kỹ thuật Điện   – Điện tử

- ThS. Văn Hoàng Phương - Phó Giám đốc chương trình Kỹ thuật Điện  – Điện tử

- Khách mời: Trần Quốc Tường, cựu sinh viên, Công ty TNHH SaiGon Stec

 

Thứ sáu, ngày 12/3/2021

14 giờ 00

Viện Phát triển Chiến lược tổ chức tập huấn nâng cao năng lực viết bài công bố

Giảng viên đăng ký tham gia

Phòng họp 1

Thứ bảy, ngày 13/3/2021

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 14/3/2021

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)