Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2021
16/03/2021 03:20 368

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Tuần thứ 11 (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 15/3/2021

08 giờ 00

Họp giao ban chương trình, Họp kế hoạch làm hồ sơ mở ngành tiếng anh và  hồ sơ kiểm tra hành chính

ThS. Bùi Thanh Khiết

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Hồ Đắc Hưng

ThS. Trần Văn Hữu,

ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

Trần Thị Như Quỳnh

VP Viện KTCN

08h30

Cả ngày

(mới)

Tham gia lớp bồi dưỡng về  Tài nguyên giáo dục mở

(Theo Công văn số 107/ĐHTDM-TC ngày 12/3/2021 của Trường Đại học Thủ Dầu Một vv cử viên chức tham gia lớp  bồi dưỡng về  Tài nguyên giáo dục mở và công văn số 03/HH-VP ngày 22/01/2021 của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam về việc tổ chức lớp bồi dưỡng về  Tài nguyên giáo dục mở)

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Hồ Đắc Hưng

ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

ThS. Võ Thị Diễm Hương

Trần Thị Như Quỳnh

Phòng I1.501

Thứ ba, ngày 16/3/2021

08h30

Cả ngày

(mới)

Tham gia lớp bồi dưỡng về nguồn tài nguyên giáo dục mở

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Hồ Đắc Hưng

ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

ThS. Võ Thị Diễm Hương

Trần Thị Như Quỳnh

Phòng I1.501

Thứ tư, ngày 17/3/2021

14 giờ 00

Họp Lãnh đạo Viện KTCN mở rộng

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

TS. Nguyễn Văn Tấn

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Hồ Đắc Hưng

ThS. Trịnh Quốc Thanh

ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

ThS. Trịnh Thị Như Quỳnh

ThS. Võ Thị Diễm Hương

Trần Thị Như Quỳnh

Mạch Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Hoa Cúc

Phòng họp 2

Thứ năm, ngày 18/3/2021

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 19/3/2021

14 giờ 00

Viện Phát triển Chiến lược tổ chức tập huấn nâng cao năng lực viết bài công bố

Giảng viên đăng ký tham gia

Phòng họp 1

Thứ bảy, ngày 20/3/2021

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 21/3/2021

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)

 

NHẮC VIỆC

Thời gian

Công việc cần hoàn thành

Chương trình

Ghi chú

Thứ hai, ngày 15/3/2021

 

Triển khai nghiệp vụ kiểm tra hoạt động đào tạo chuyên môn các chương trình đào tạo của Viện KTCN theo Kế hoạch số 27/KH-ĐHTDM ngày 10/03/2021 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

(Viện KTCN kiểm tra ngày 03-07/5/2021)

Các chương trình

Hoàn thành trước ngày 20/3/2021