Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
14/03/2020 21:29 368

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 16/3/2020

 13 giờ 30 (mới)

Họp giao ban chương trình Công nghệ kỹ thuật ô tô và chương trình kỹ thuật cơ điện tử

Toàn thể giảng viên chương trình Công nghệ kỹ thuật ô tô và chương trình kỹ thuật cơ điện tử

Văn phòng khoa

Thứ ba, ngày 17/3/2020

 08 giờ 00

Họp chuẩn bị viết báo cáo và thu thập minh chứng phục vụ kiểm định chương trình Thạc sỹ HTTT tiêu chuẩn 8, 9

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- ThS. Trần Văn Hữu

- ThS. Nguyễn Đình Thọ

Văn phòng khoa

Thứ tư, ngày 18/3/2020

 08 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng Trường làm việc với khoa Mỹ thuật Âm nhạc và khoa Công nghệ thực phẩm

 - Các Phó Hiệu trưởng

Phòng họp 4 

Thứ năm, ngày 19/3/2020

 08 giờ 30

Họp chuẩn bị viết báo cáo và thu thập minh chứng phục vụ kiểm định chương trình Thạc sỹ HTTT tiêu chuẩn 10,11

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Trần Văn Tài

- ThS. Võ Quốc Lương

Văn phòng khoa

 13 giờ 30

Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Hồng Điệp dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ Khoa Kỹ thuật-Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2023

Toàn thể đảng viên chi bộ Khoa Kỹ thuật-Công nghệ

Phòng khách 1

Thứ sáu, ngày 20/3/2020

 08 giờ 00

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban công tác kiểm định cấp CTĐT

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

Phòng họp 4

 08 giờ 00 (mới)

Tập huấn giảng dạy môn Tư duy Biện luận Sáng tạo

(Cả ngày 20 & 27/3/2020)

- ThS. Võ Thị Diễm Hương

Phòng I4.107

 14 giờ 00 (mới)

PGS.TS. Lê Tuấn Anh chủ trì họp lấy ý kiến KPIs

- TS. Nguyễn Hồ Quang

- ThS. Bùi Thanh Khiết

- ThS. Hồ Đắc Hưng

- ThS. Trần Văn Tài

- TS. Bùi Thanh Hùng

- ThS. Nguyễn Thị Thủy

- TS. Hoàng Mạnh Hà

- TS. Đoàn Xuân Toàn

- ThS. Nguyễn Phương Trà

- ThS. Văn Hoàng Phương

- TS. Nguyễn Văn Tấn

- ThS. Đỗ Đắc Thiểm

- GV khoa (họp từ xa - ở nhà)

Văn phòng khoa

Thứ bảy, ngày 21/3/2020

  

 

 

 

Chủ nhật, ngày 22/3/2020

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)