Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2021
02/04/2021 08:23 368

 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Tuần thứ 13 (Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 29/3/2021

07 giờ 30

Tập huấn chuyển giao công nghệ tại cơ sở Bến Cát

 

Giảng viên có mặt trước 07 giờ 30 tại Cổng 1 để xe trường đưa đi Cơ sở Bến Cát

ThS. Huỳnh Minh Phú

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Cơ sở Bến Cát

Thứ ba, ngày 30/3/2021

07 giờ 30

Tập huấn chuyển giao công nghệ tại cơ sở Bến Cát

 

Giảng viên có mặt trước 07 giờ 30 tại Cổng 1 để xe trường đưa đi Cơ sở Bến Cát

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trịnh Quốc Thanh

ThS. Thân Đức Trường

ThS. Nguyễn Văn Bình

ThS. Huỳnh Minh Phú

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Cơ sở Bến Cát

09 giờ 45

Phòng Đảm bảo chất lượng tổ chức mời chuyên gia tập huấn xây dựng ngân hàng đề thi

* 8 giờ 00 – 9 giờ 30: Các khoa/ trung tâm: Kinh tế, Khoa học quản lý, Ngoại ngữ, Sư phạm, Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trung tâm Ngoại ngữ

* 9 giờ 45 – 11 giờ 15: Các khoa/viện: Kiến trúc, Công nghiệp Văn hóa, Đào tạo kiến thức chung, Đào tạo Sau đại học, Kỹ thuật - Công nghệ, Phát triển ứng dụng

Tất cả giảng viên, chuyên viên tham gia giảng dạy (chuyên viên tham gia giảng dạy cho chương trình nào thì tập huấn tại chương trình đó)

Hội trường 1

Thứ tư, ngày 31/3/2021

07 giờ 30

Tập huấn chuyển giao công nghệ tại cơ sở Bến Cát

 

Giảng viên có mặt trước 07 giờ 30 tại Cổng 1 để xe trường đưa đi Cơ sở Bến Cát

ThS. Huỳnh Minh Phú

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Cơ sở Bến Cát

14 giờ 00

Họp lãnh đạo Viện Kỹ thuật - Công nghệ mở rộng

Nội dung: Triển khai các hoạt động NCKH, Hội thảo, Seminar,… và công tác khác.

TS. Nguyễn Hồ Quang

ThS. Bùi Thanh Khiết

TS. Bùi Thanh Hùng

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Đỗ Đắc Thiểm

TS. Nguyễn Văn Tấn

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Hồ Đắc Hưng

ThS. Trịnh Quốc Thanh

ThS. Trịnh Thị Như Quỳnh

ThS. Võ Thị Diễm Hương

Trần Thị Như Quỳnh

Mạch Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Hoa Cúc

Phòng họp 3

Thứ năm, ngày 01/4/2021

14 giờ 00

Mới

Chương trình TTNT&HTTT đăng ký lịch họp chương trình.

Nội dung:

- Chuẩn bị tổ chức cuộc thi EDA HackaThon

- Triển khai NCKH, Coi thi, Chấm thi và các hoạt động giảng dạy.

- Báo cáo công tác kiểm định AUN.

 Toàn thể giảng viên chương trình TTNT&HTTT

VP Viện KTCN 

Thứ sáu, ngày 02/4/2021

07 giờ 30

Tập huấn chuyển giao công nghệ tại cơ sở Bến Cát

 

Giảng viên có mặt trước 07 giờ 30 tại Cổng 1 để xe trường đưa đi Cơ sở Bến Cát

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trịnh Quốc Thanh

ThS. Thân Đức Trường

Cơ sở Bến Cát

08 giờ 00

Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì họp Hội đồng Khoa học-Đào tạo

TS. Nguyễn Hồ Quang

Phòng khách 1

14 giờ 00

Viện Phát triển Chiến lược tổ chức tập huấn nâng cao năng lực viết bài công bố

Giảng viên đăng ký tham gia

Phòng họp 1

Thứ bảy, ngày 03/4/2021

08 giờ 00

Mới

 Lãnh đạo Viện KTCN dự Hội thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại trường Đại học Thủ Dầu Một” năm 2021

 ThS. Bùi Thanh Khiết

 Hội trường 2

Cả ngày

03/4/2021-04/4/2021

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh vừa có thông báo lịch học lớp Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng Đảng khóa III năm 2021 (lớp đối tượng Đảng).

Thời gian: 02 ngày; Học tập trung cả ngày 03-04/4/2021

ThS. Dương Thị Kim Chi

ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

Hội trường Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Dương.

Chủ nhật, ngày 04/4/2021

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)

 

NHẮC VIỆC

Thời gian

Công việc cần hoàn thành

Chương trình

Ghi chú

Thứ Ba, ngày 30/3/2021

 

Triển khai nghiệp vụ kiểm tra hoạt động đào tạo chuyên môn các chương trình đào tạo của Viện KTCN theo Kế hoạch số 27/KH-ĐHTDM ngày 10/03/2021 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

(Viện KTCN kiểm tra ngày 03-07/5/2021)

Các chương trình

Hoàn thành trước ngày 30/3/2021

 

Công tác tổ chức kiểm tra kết thúc học phần, học kỳ 2 năm học 2020-2021

Các chương trình hoàn thành phân công coi thi, giám sát, ra đề, sao in đề, chấm thi,…

Gửi danh sách phân công coi kiểm tra trước ngày 30/3/2021