Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2021
09/04/2021 21:33 368

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
Tuần thứ 14 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai, ngày 05/4/2021

07 giờ 30

Chương trình TTNT&HTTT tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH SV

ThS. Nguyễn Thị Thủy

ThS.Dương Thị Kim Chi

ThS.Hồ Ngọc Trung Kiên

các GV chương trình TTNT&HTTT không có giờ dạy.

Phòng họp 1

08 giờ 00

Mới

Chương trình TTNT&HTTT tổ chức gặp mặt các đội thi "Khai phá dữ liệu Hackathon Lần 1 2021".

Các thầy cô trong BTC và các GV chương trình TTNT&HTTT không có giờ dạy.

Phòng I1.102

Thứ ba, ngày 06/4/2021

07 giờ 30

Cả ngày

Tập huấn chuyển giao công nghệ tại cơ sở Bến Cát

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trịnh Quốc Thanh

ThS. Thân Đức Trường

ThS. Nguyễn Văn Bình

Cơ sở Bến Cát

09 giờ 00

Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ

Toàn thể đảng viên chi bộ Viện Viện Kỹ thuật – Công nghệ

Phòng họp 2

13 giờ 00

Chương trình TTNT&HTTT tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH SV

TS. Bùi Thanh Hùng

ThS. Dương Thị Kim Chi

ThS. Trần Bá Minh Sơn

ThS. Hồ Ngọc Trung Kiên

các GV chương trình TTNT&HTTT không có giờ dạy.

Phòng họp 3

Thứ tư, ngày 07/4/2021

13 giờ 00

Mới

Chương trình Công nghệ thông tin tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH SV

Hội đồng 1:

ThS. Hồ Đắc Hưng

ThS. Võ Quốc Lương

ThS. Nguyễn Lê Hiền Duyên

ThS. Lê Từ Minh Trí

Phòng I1.204

13 giờ 00

Mới

Chương trình Công nghệ thông tin tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH SV

Hội đồng 2:

ThS. Trần Văn Tài

ThS. Trần Bá Minh Sơn

ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

ThS. Nguyễn Kim Duy

Phòng I1.304

14 giờ 00

Mới

Chương trình KTCĐT&OT tổ chức Họp chương trình nội dung triển khai công tác KTKTHP, NCKH SV, thực tập ngoài trường.

Toàn thể GV chương trình

VP Viện KTCN

14 giờ 00

Phòng Khoa học tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường “Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý các nhóm nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu; Quản lý kết quả nghiên cứu khoa học; Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của người học cho Trường Đại học Thủ Dầu Một” do ThS. Nguyễn Thị Tường Vi làm chủ nhiệm đề tài

ThS. Bùi Thanh Khiết

Phòng họp 2

14 giờ 00

Phòng Khoa học tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường “Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức; Quản lý Lý lịch khoa học và Kê khai các hoạt động khoa học của Trường Đại học Thủ Dầu Một” do ThS. Nguyễn Văn Kiên làm chủ nhiệm đề tài

ThS. Bùi Thanh Khiết

Phòng họp 2

Thứ năm, ngày 08/4/2021

08 giờ 00

Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử và Ô tô tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Thành viên Hội đồng ( Do Chương trình thông báo);

- Giảng viên chương trình không có giờ dạy;

- Sinh viên có đề tài NCKH

Phòng họp 3

Thứ sáu, ngày 09/4/2021

08 giờ 30

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì họp giao ban công tác kiểm định chương trình đào tạo thạc sĩ theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên nhóm Báo cáo TĐG, nhóm phụ trách minh chứng theo Quyết định 1211/QĐ-ĐHTDM

Phòng họp 4

07 giờ 30

Cả ngày

Tập huấn chuyển giao công nghệ tại cơ sở Bến Cát

ThS. Văn Hoàng Phương

ThS. Trịnh Quốc Thanh

ThS. Thân Đức Trường

ThS. Nguyễn Văn Bình

Cơ sở Bến Cát

13 giờ 30

Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử và Ô tô tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Thành viên Hội đồng ( Do Chương trình thông báo);

- Giảng viên chương trình không có giờ dạy;

- Sinh viên có đề tài NCKH

Phòng họp 2

14 giờ 00

Viện Phát triển Chiến lược tổ chức tập huấn nâng cao năng lực viết bài công bố

Giảng viên đăng ký tham gia

Phòng họp 1

08 giờ 00

Mới

Chương trình Kỹ thuật Điện – Điện tử tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Viện

Hội đồng 1:

TS. Trần Văn Thành

ThS. Nguyễn Cao Trí

ThS. Nguyễn Anh Vũ

Và sinh viên thực hiện đề tài NCKH

Phòng I1.302

13 giờ 30

Mới

Chương trình Kỹ thuật Điện – Điện tử tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Viện

Hội đồng 2:

ThS. Nguyễn Phương Trà

ThS. Phạm Hồng Thanh

ThS. Nguyễn Anh Vũ

ThS. Nguyễn Bá Thành

Và sinh viên thực hiện đề tài NCKH

Phòng I1.302

Thứ bảy, ngày 10/4/2021

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 11/4/2021

 

 

 

 

(Lịch này thay cho thư mời họp)

 

NHẮC VIỆC

Thời gian

Công việc cần hoàn thành

Chương trình

Ghi chú

Thứ Sáu, ngày 09/4/2021

 

Triển khai nghiệp vụ kiểm tra hoạt động đào tạo chuyên môn các chương trình đào tạo của Viện KTCN theo Kế hoạch số 27/KH-ĐHTDM ngày 10/03/2021 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

(Viện KTCN kiểm tra ngày 03-07/5/2021)

Các chương trình